fbpx
Bild på spaning efter statliga jobb
22 augusti, 2018 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad

God arbetsmarknad med nya jobbchanser i staten

Din semester är slut och hösten knackar på dörren. Kanske har du använt en del av din sommaravkoppling till att fundera på framtiden? Kanske är det dags att byta jobb, byta bana eller kanske börja att plugga? Det finns många olika slags möjligheter för den som letar efter förändring i sitt arbetsliv. Bland annat erbjuder den statliga sektorn många olika slags yrken och jobbchanser.

Fackförbundet ST tar fram fakta och statistik om hur arbetsmarknaden förändras och utvecklas. I vår serie om framtidsjobb i staten tittar vi på trender och jobbmöjligheter inom staten:  

Nästan 150 000 nya jobbchanser i staten

Ungefär 270 000 personer jobbar i statlig sektor. En del av dessa statligt anställda kommer att gå i pension i en nära framtid, andra byter jobb eller bransch och en del nya jobb tillkommer eller försvinner till följd av politiska beslut. Enligt våra beräkningar skulle nästan 150 000 nya jobbchanser därför skapas (under en femårsperiod till och med år 2022). Här pratar vi många olika yrken:

 • dataanalytiker, programmerare, mjukvaruutvecklare,
 • jurister – gärna med tingsmeritering,
 • HR-specialister, organisationsutvecklare,
 • civilekonomer,
 • planerare inom samhällsstruktur och infrastruktur,
 • naturvetare, miljövetare,
 • socionomer, psykologer, beteendevetare,
 • lantmätare.

Höga krav på medarbetare i staten

Den statliga arbetsgivaren ställer höga krav på nya medarbetare. Två av tre arbetsgivare uppger att de rekryterar nya medarbetare med högskole- eller universitetsutbildning och en av tio efterfrågar forskarutbildning. Förutom universitetsexamen krävs ofta tidigare erfarenheter från statligt eller offentligt arbete, kunskap om myndighetsutövning och erfarenheter från utredningsuppdrag och projektledning. Språkkunskaper och tingsmeritering bland jurister efterfrågas också.

STs förslag för fler jobb med god arbetsmiljö i staten

De som arbetar i staten ska ha bra förutsättningar för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt för medborgarna och demokratin. Därför har vi lagt en rad förslag:

 1. Anställ fler inom statlig verksamhet och infrastruktur. Vi har blivit fler i landet och behöver därför bli fler som jobbar med stöd och service till invånarna.
 2. Trygga anställningar ska vara norm. staten är den sektor som har högst andel visstidsanställningar. Det blir svårare att skapa en god arbetsmiljö när personalomsättningen är hög. Vi vill slopa den speciella visstidsanställningen som finns för statlig sektor i anställningsförordningen.
 3. Inflytande och delaktighet. Forskningen visar att inflytande är en av de viktigaste friskfaktorerna. Det handlar om att ha möjlighet att påverka arbetets innehåll, arbetstempo eller arbetstidens förläggning. Men även om att du ska kunna se hur din arbetsinsats påverkar helheten och bidrar till något större.
 4. Chefer måste få vara chefer. Chefen är ytterst ansvarig för sina anställdas arbetsmiljö. Men för att klara av det på ett bra sätt krävs dels att chefer har kunskap och dels att de har tid att vara just chefer.
 5. Inför en statstjänstemannautbildning.  Det är speciellt och kräver stora kunskaper att jobba i staten. Därför föreslår vi att en särskild introduktionsutbildning för alla anställda i staten införs.

Staten erbjuder många spännande jobb på demokratins och medborgarnas uppdrag. Att jobba statligt ger möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen, att få göra sådant som är till nytta för många, att ge människor förutsättningar att få uppleva det goda i livet. Här hittar du mer information om framtidsjobb i staten.

 

 

 

 

 

 

Mer från samma skribent