fbpx
20 januari, 2015 | Sofia Johansson | Jämställdhet

Gärna jämställda löner

Idag träffas alla ordföringar i Lo, Tco och Saco för att diskutera löneskillnader mellan män och kvinnor. Många fackförbund har ropat efter att statliga Medlingsinstitutet ska få ett nytt uppdrag för att verka för mer jämställda löner. Två dagar innan jul öppnades tomtesäcken och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson delade ut klappen. Nu ska Medlingsinstitutet analysera kollektivavtalens konstruktion utifrån ett jämställdhetsperspektiv och se om de har någon effekt för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

Lönegapet mellan kvinnor och män är cirka 14 procent. Det är en nivå som knappt minskat sedan 1980-talet. Skillnaden på en livstidslön är att kvinnor tjänar ungefär 3 miljoner kronor mindre än män. Det är klart att något måste göras.

Att få fram mer statistik och fakta från Medlingsinstitutet blir klargörande. Det är dock viktigt att ha i minnet att det är arbetsmarknadens parter som sätter lönerna. Så vill också de allra flesta att det ska förbli, det är en central del av den svenska modellen. Medlingsinstitutet får också i uppdrag av regeringen att initiera en diskussion med arbetsmarknadens parter utifrån sin analys om löneskillnader. Analysen ska vara klar 30 september så i höst ska det bli spännande att följa den jämställdhetsdiskussionen.

Lika lön för likvärdigt arbete är en grundläggande idé som många i vårt samhälle tror på. Allt fler blir de grupper, fackförbund och organisationer som är förbannade på att inget har hänt på nästan 30 år för att förändra dessa orättvisa löner. Vi i ST vill se årliga lönekartläggningar och tror att det skulle kunna skapa förändringar. Återstår och se om regeringen tänker lägga fram något sådant förslag. Om inget händer är risken stor att acceptansen kring märket, som sätts av den manligt dominerade industrin, inte kommer att bestå.

Mer från samma skribent