fbpx
Bild från utbildningsdag med ST
18 mars, 2016 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad

Från riskfaktorer till friskfaktorer: Nya verktyg för att ta itu med den sjuka jobbstressen

Det är nyttigt att jobba. Det finns inget som är så bra för oss människor som att arbeta. Ett jobb ger oss sammanhang, trygghet och förutsägbarhet. Att känna sig behövd är A och O för den mänskliga naturen. Men när det kommer till psykisk press och ohälsa blir jobbet oftare en fiende än en vän. Stress och press, eller den sjuka jobbstressen, ser vi tyvärr allt mer av i arbetslivet. Sedan 2010 har diagnoser med hänvisning till psykisk ohälsa ökat med 70 procent. Psykisk ohälsa är nu den främsta orsaken till längre frånvaro. Var fjärde sjukskriven kvinna och var sjätte sjukskriven man har en psykisk diagnos.

Den sjuka jobbstressen drabbar särskilt dem som jobbar i kontaktyrken. Det är helt enkelt farligt att jobba med människor, men det ger också mening i vårt liv samtidigt som vi måste vara uppmärksamma på risker. Hur gör vi då för att skapa arbetsplatser som bidrar till psykisk hälsa? Forskningen har kommit fram till att det finns ett antal tydliga friskfaktorer som motverkar depression och utmattningssymptom. Här är några av dem:

 1. Engagerade och tillgängliga chefer.
 2. Medinflytande och delaktighet – medarbetare vill ha inflytande över det egna jobbet, bli visade respekt och veta att deras kunskaper värderas och används.
 3. Empowerment – att själv få ha kontroll över sitt arbete och en viss frihet över hur man tar sig an de egna arbetsuppgifterna.
 4. Främja ett positivt och socialt arbetsklimat.
 5. Ta tid till utveckling och fortbildning – utveckla istället för att avveckla individer.
 6. Jobba med kommunikation – konstruktiv feedback och erkännande.
 7. Tydlig rollfördelning – sätt upp tydliga mål och tydliggör för alla vad som förväntas av dem.
 8. Bemanna rätt – se till att det finns resurser så att jobbet ska kunna utföras, en medarbetare ska inte förväntas göra tre personers jobb därför att det saknas resurser.
 9. Vettiga belöningssystem som går att förstå och som är kopplade till prestationen.
 10. IT-stöd som utformas efter användarnas behov.
 11. Anställningstrygghet – glöm allt om flexibilitet, det finns inget som så stressande som tillfälliga och osäkra anställningar.

Så här det det ju inte ut i regel på arbetsplatserna, men det kan vara mål att sträva mot. Det är viktigt att veta att dessa friskfaktorer snabbt blir riskfaktorer om de används tvärtom. Att jobba med arbetsmiljö är en ständig utmaning. Det går inte alltid så fort. Men också ett enda steg framåt är alltid bättre än två tillbaka eller att stå och stampa på stället. Och det finns massor av verktyg att ladda ner – bland annat på Arbetsmiljöverkets hemsida (www.av.se) . I startgroparna står nu AV:s föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö som träder i kraft den 31 mars. Dessa har tagits fram för att 1) minska den arbetsrelaterade ohälsa, 2) ge stöd till arbetsgivare och arbetstagare, 3) öka rättssäkerheten. Föreskrifterna tar upp:

 • Arbetsbelastning
 • Arbetstid
 • Kränkande särbehandling

Föreskrifterna säger att arbetsgivaren ansvarar för att arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning, att resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet. Arbetstidens förläggning ska inte leda till ohälsa och arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen.

Samverkan är ett nyckelord för att nå resultat; här behöver hela arbetsplatsen involveras, chefer ända upp till högsta nivå, medarbetare, huvudskyddsombud/skyddsombud, det lokala facket med flera. Det kan nog hända att en och annan oroar sig för att föreskrifterna innebär en ytterligare arbetsbörda. Många tycker att det är pressat på arbetsplatserna och det är svårt att hinna med ytterligare en uppgift. Inom ST hoppas vi att det blir tvärtom – att föreskrifterna kan ge stöd och hjälp i vardagen med att förebygga och förhindra ohälsa, tydliggöra roller och ansvar och kicka igång samtal mellan chefer och skyddsombud, mellan chefer och medarbetare om hälsa på arbetsplatsen, välbefinnande med tydliga kopplingar till resurser, resultat och mål. Vi satsar därför på utbildning av skyddsombud med syfte att dessa tar över stafettpinnen och jobbar vidare ute på arbetsplatserna, bland annat genomför vi fyra seminarier och kommer att lägga ut ett filmat seminarium vecka 12 på st.org.

Vi tror inte att det finns någon optimal eller slutlig lösning. Det handlar inte om någon snabbfix, eller att bocka av en checklista med förhoppning av att problemen skulle vara som bortblåsta. Här handlar det om ett  ständigt förbättringsarbete, att använda dialog och samverkan och det systematiska arbetsmiljöarbetet undanröja risker i arbetsbelastning och arbetstid och i tid ta itu med risker för kränkande särbehandling. Här hittar du mer material för en hälsosam arbetsmiljö och AVs film om den sjuka jobbstressen:

 • www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/utmaningen/
 • www.st.org
 • www.partsradet.se
 • www.prevent.se
 • www.metodicum.se
 • katrin@arbetsrattsradgivarna.se
 • suntliv.se
 • www.stressforskning.su.se/

 

Mer från samma skribent