fbpx
11 april, 2018 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Framgång för statstjänstemannautbildning

Igår meddelade ett enigt konstitutionsutskott (KU) att man vill att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om en introduktionsutbildning för statsanställda. En utbildning för statstjänstemän är en fråga som vi på ST drivit länge. Senast förra månaden träffade ST KUs ordförande Andreas Norlén för att prata om just denna fråga och det gläder oss att KU verkar ha lyssnat.  

Det är inte heller otroligt att förhören kring utvecklingen på Transportstyrelsen påverkat KU i riktning mot att föreslå både utökat ansvar och mer utbildning för statstjänstemän. Skandalen på Transportstyrelsen ställer verkligen frågan på sin spets om hur viktigt det är att inse att staten inte är samma som näringslivet och inte kan bete sig på samma sätt. Outsourcing av IT system får en annan innebörd när den görs av en statlig myndighet som sitter med både känsliga och hemliga uppgifter. Förståelsen för detta verkar ha saknats på Transportstyrelsen liksom förståelsen för att när andra myndigheter, i det här fallet Säpo, slår larm kan det vara en god idé att lyssna.  

I närtid har också regeringskansliet återigen kritiserats för att man inte lever upp till grundläggande principer kring öppenhet. UD fick det föga prestigefyllda priset årets rullgardin för sin underlåtenhet att lämna ut allmänna handlingar. I turerna kring Sveriges plats i FNs säkerhetsråd har dokument både hemligstämplats och försvunnit. Till exempel hävdar UD att utvärderingsrapporten av hela insatsen aldrig inkommit till departementet.  

Det här är bara två exempel på när förvaltningen inte lever upp till sina egna principer. Jag tror att KU, precis som vi, insett att detta riskerar att skada tilltron inte bara till staten utan till hela det demokratiska systemet. Det är otroligt viktigt att statliga myndigheter agerar rätt och att deras agerande är möjligt att granska i alla led.  Det ställer höga krav på att de som arbetar i staten har de rätta kunskaperna om den statliga värdegrunden, öppenhet, rättssäkerhet och likabehandling och hur de hänger ihop med det demokratiska uppdraget. De skandaler vi sett de senaste åren visar att den kunskapen verkar saknas ända upp i myndigheternas ledning. 

STs egna undersökningar visar också att många inte får de kunskaper man behöver om vilka särskilda regler och lagar som finns i statlig verksamhet.  Det leder till en osäkerhet kring vad som gäller och vad den statliga värdegrunden innebär i praktiken. En introduktionsutbildning för nyanställda skulle vara ett viktigt steg för att förbättra detta och se till att medborgarna får en förvaltning som inte tummar på sina egna principer. Därför är det här ett så bra initiativ från KU som vi hoppas att riksdagen ställer sig bakom och fattar beslut om den 18 april.  En förutsättning för en fungerande demokrati är att de som jobbar i staten vet vad som gäller, från tjänsteman till myndighetsledning.   

Elin Moberg

Elin Moberg, utredare på ST och statsvetare med bakgrund på myndighet...

Mer från samma skribent

2019-02-06 | Elin Moberg | Offentlig upphandling

Varje år upphandlar det offentliga varor och tjänster för över 600 miljarder kronor. Rätt använt är offentlig upphandling ett verktyg som kan ge hög kvalitet, bättre ekonomi och ökad effektivitet i den offentliga sektorn. Men allt för ofta går det inte...

2018-12-17 | Elin Moberg | Arbetsmarknad

Lönelotsarna får STs arbetslivs- och demokratipris för sitt arbete med att kartlägga och uppmärksamma ojämlika löner. Speciellt för i år är att priset delas ut på samma dag som vi uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt. Därför går priset till några...

2018-12-04 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Ingen som är intresserad av styrning och offentlig sektor har väl missat diskussionerna om tillitsbaserad styrning.  I början av förra mandatperioden deklarerade regeringen att det skulle vara slut med detaljkontroll och pinnjakt i stat och kommun och...