fbpx
4 januari, 2016 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad

Förslag för bättre mottagande och snabbare etablering på arbetsmarknaden

Jag vill börja med att önska alla bloggläsare en god fortsättning på 2016. År 2015 bjöd på en lång rad utmaningar och det finns inget som tyder på att det nya året blir särskilt mycket annorlunda. Sverige kommer att fortsätta att påverkas väldigt mycket av vad som händer i omvärlden. Konflikthärdar är i mångt och mycket idag globala händelser. Fortsatt krig i och runt Levanten, fasansfulla härjningar av IS och andra terrorgrupper innebär att människor måste lämna sina hem och framför allt söka sig till grannländer eller till Europa.

I en julintervju sa statsminister Stefan Löfven att Sverige nu går in i etableringsfasen. “Tanken är att vi ska gå ur en krissituation och in i en etableringsfas”. Det stämmer delvis. Nu gäller det att finna jobb och sysselsättning för de många som stannar i Sverige. Men flyktingströmmarna kommer att fortsätta. Sverige måste klara av båda processerna parallellt – att erbjuda ett värdigt och humant mottagande och samtidigt se till att människor så snabbt som möjligt kommer i jobb eller i utbildning som leder till jobb och egen försörjning.

ST kräver centrala strategier och praktiska krafttag ute i verksamheterna för att mottagandet, asylprocessen och etableringen på arbetsmarknaden ska fungera. Ärendemängden hos berörda myndigheter måste minska. Det behövs fler tolkar och mer personal till administrativt stöd.

ST har också uppmärksammat regeringen på det okloka i att spara på staten i detta läge. Migrationsverket behöver mer pengar för att klara rättssäkerheten. Även i år kommer behovet av boendeplatser att vara mycket stort. Många andra myndigheter har redan en hög arbetsbelastning och tufft att klara alla åtaganden. Resurser kan därför inte tas genom stora besparingar eller omfördelningar mellan myndigheter. Tvärtom kommer många myndigheter behöva extra tillskott för att klara sina verksamheter. Även Polisen, Tullen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Myndigheten för skydd och beredskap (MSB), Länsstyrelserna och många fler som nu möter flyktingar och asylsökande kommer att behöva ekonomiska tillskott för att klara sin verksamhet.  Redan idag sker det ständiga rationaliseringar för att hålla nere statens kostnader. I nyårshelgen (SvD) presenterade Britta Lejon STs förslag på migrationsområdet:

  • Regeringen måste nu ta ett helhetsgrepp så att de statliga aktörerna styrs åt samma håll. ST förslår att regeringen snarast inrättar en särskild kommitté som får till uppgift att samordna det övergripande operativa ansvaret för de statliga insatserna.
  • Det behöver inrättas lokala kontaktcenter där polisen, Migrationsverket, kommuner och Länsstyrelsen som ett naturligt nav, samverkar för att nyanlända snabbare kan registreras och få stöd.
  • Inför beredskapsjobb som kombineras med SFI-studier. Det är centralt att människor snabbt kommer ut i jobb med egen försörjning. ST föreslår därför en stor satsning på beredskapsjobb som kombineras med studier i svenska.
  • Satsa på praktikplatser för nyanlända med kvalificerad utbildning i staten. Genom praktikplatser varvat med påbyggnadsutbildning och studier i akademikersvenska kan vi öka utländska akademikers anställningsbarhet och synliggöra deras kompetens för den statliga arbetsgivaren.
  • Inrätta snabbspår även på statliga myndigheter så att asylsökande snabbt får en arbetskontakt och kan utveckla sitt språk.

En större mobilisering kommer att krävas 2016 och även på lång sikt för att människor som nu kommer till Sverige ska få ett värdigt mottagande och en plats i samhället. Det krävs massiva utbildningsinsatser och en rad andra åtgärder. Vi ska hålla ihop samhället genom att våga satsa på välfärden och ge de nyanlända rätt verktyg för att komma i arbete och egen försörjning.

 

 

 

Marie Martinsson

Utredare med förkärlek för yoga, huskatter och damfotboll. Boende i...

Mer från samma skribent

2019-10-23 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

  Det är en vanlig jobbardag idag, en onsdag. Du kanske inte tänker något särskilt om just den här dagen. Du sköter ditt uppdrag idag den 23 oktober som i alla andra dagar. Kanske får du ett tack av dina kollegor som snappat upp att det idag är...

2019-10-08 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Arbetsmarknaden är på många områden väldigt könsuppdelad. Arbetsmiljöforskaren Annika Härenstam brukar dock inte hänga upp sig vid resonemang om kvinnors ohälsa.-  Visst pratar vi ofta om arbetsmiljö och kvinnors ohälsa, säger Annika Härenstam som menar...

2019-09-30 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Vi börjar närma oss den mörkare årstiden med allt färre ljusa tider och det kan vara läge att kolla vilket ljus du jobbar i. Sitter vi för länge i dålig belysning så skapar det ett onödigt slitage på axlar, dålig belysning är också en starkt bidragande...