fbpx
17 november, 2014 | Anna Lindman | Arbetsmiljö, Statligt uppdrag

För din hälsa på jobbet

Jag är bekymrad. Och riktigt arg. Det är alldeles för många som inte har en okej arbetsmiljö på sina jobb. Dålig arbetsmiljö kostar till och med liv och är ett samhällsproblem. Det är oacceptabelt! Fackförbundet ST har som målsättning att åtgärda problemen på våra medlemmars arbetsplatser genom systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är arbetsgivarens ansvar, men ST vill bidra till att det blir gjort.

Nyligen dog byggnadsarbetare i Hjorthagen på grund av arbetsgivarens bristande arbetsmiljötillsyn. Det är fruktansvärt. I denna blogg kommer jag främst beröra arbetsmiljön för STs medlemmar, som också har blivit oacceptabel, men främst av psykosociala skäl.

STs nya medlemsundersökning från 2014 visar på en alltmer ohållbar arbetsmiljö. Det är en bättre psykosocial arbetsmiljö som är det största behovet:

• Tidspress på grund av för stor arbetsmängd.
• Splittrade arbetsuppgifter och uppdrag.
• Arbetsmiljö som leder till koncentrationssvårigheter.
• Önskan att kunna få ägna sig åt sina kärnuppdrag: Stöd till kunderna, det vill säga medborgarna, istället för administration samt statistik –och pinnjakt inom ramen för New Public Management.
• Otydligt ledarskap – brist på närvarande chefer som kan stödja i prioriteringar.
• Gräns mellan arbets- och privatliv flyter alltmer ihop. Du förväntas arbeta och vara tillgänglig även på din fritid.
• Känsla av otillräcklighet och att inte kunna påverka situationen.

STs medlemmar jobbar på statligt uppdrag i myndigheter och verk, högskola och universitet samt i bolag, som antingen är statliga eller verkar på någon sorts statligt direktiv. Oavsett privat eller statlig arbetsgivare är bristerna i arbetsmiljön desamma.

Inom ST finns även medlemmar som utsätts för hot och våld i sina arbeten. Det är till exempel inom polisen men även handläggare på myndigheter blir utsatta. Inom SiS, Statens Institutionsstyrelse har situationen och den dåliga arbetsmiljön blivit akut. Det är kaos och åtgärder behöver vidtas snarast. STs ordförande inom Sis beskriver läget på SvD Brännpunkt.

ST har nyligen haft ST-veckor med tema arbetsmiljö och hälsa på jobbet. Det är alarmerande rapporter från samtal med medlemmar på alla de arbetsplatsmöten som genomfördes. Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är för medlemmarna, att få ventilera och ta fram förslag till lösningar, för att komma till rätta med arbetsmiljöproblem och hur de ska kunna påverka sina arbetsgivare. Att det är lugnt att jobba inom staten är en myt. Cheferna på statligt uppdrag är minst lika pressade, som de i privata arbetslivet, att hålla nere kostnader och få ut så mycket resultat som möjligt på kortast möjliga tid. Under ST-veckorna hade vi seminarier med Aleksander Perski, stressforskare. Han och hans kollegor menar att stress och utmattningsdepressioner nu är ersatt av kronisk trötthet som största hälsorisk. Det är mellanchefer som mest är i riskzonen för ohälsa.

Så länge jakten på ekonomiska vinster ligger högst i ranking på resultatmätning framför kvalitet, kommer det vara svårt att göra något åt de här problemen. Dessutom kan vinster utebli och resultat bli sämre just på grund av dålig arbetsmiljö.

Bristande arbetsmiljö kostar hälsa och liv. Både av fysiska och psykosociala skäl. Den sistnämnda orsaken finns det säkert mörkertal kring och kan vara svårare att mäta. Fackförbundet ST har som mål att bidra till att systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs på arbetsplatserna. Det är ett av de främsta recepten för att komma tillrätta med problemen. Som fackförbund och företrädare för medlemmarnas behov måste ST och andra fack göra ett rejält arbete tillsammans med arbetsgivarna. Det är allvar nu!

Läs även bloggarna om Vad tänker regeringen göra åt arbetsmiljöproblemen? och Hur ska Arbetsgivarverket åtgärda arbetsmiljöproblem inom staten? av Torbjörn Carlsson, utredare på ST.

Etiketter:

Mer från samma skribent

2017-03-06 | Anna Lindman | Varumärke

Förbundsstyrelsen för ST har landat i att namnet behöver bytas. Ett nytt namn behövs för att tydliggöra vad vi som fackförbund ska bidra och verka för. Och för att förbundet ska kunna spela en mer aktiv roll. Dela det här:Klicka för att dela på Twitter...

2016-04-07 | Anna Lindman | Arbetsmarknad, Arbetsmiljö, Avtalsrörelse, Chefskap, Ledarskap, Myndighetsutövning, Statligt uppdrag, Statsförvaltning, Utveckling

Ledningen på Skatteverkets agerande, som uppdagades genom Panama Leaks, är bara en i raden av nyheter om ett moraliskt förfall och brist på omdöme hos makthavare. Nu gäller att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare med förtroende hos anställda och...

2016-02-11 | Anna Lindman | Internationellt

Nu är det hög tid att söka STs internationella stipendium. Är du yrkesverksam medlem och vill genomföra en studie som berör internationella fackliga frågor? Passa då på att söka! Senast den 1 mars vill vi ha din ansökan. Dela det här:Klicka för att dela...