fbpx
Pressbilder: Statens fastighetsverk
10 februari, 2016 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad

Finns det jobb på din arbetsplats som inte blir gjort? Mejla oss i så fall …

Härom veckan beslutade regeringen att 1000 nya praktikplatser ska skapas i staten för nyanlända. ST välkomnar detta initiativ som främst riktar sig till nyanlända med akademisk utbildning. Men mycket mer behöver göras och det snabbt för att nyanlända snabbare ska komma i jobb och kunna skaffa sig egen försörjning. Och det finns arbetsuppgifter så att det räcker till, mycket som vi idag inte finansierar eller vill betala för. Det gäller att hitta de här jobben, organisera dem på så sätt. Istället för att betala ut passiva stöd, göra om det till aktiva åtgärder. Vi inom ST föreslår därför en stor satsning på beredskapsjobb med start redan i år.

Beredskapsjobb är ett offentligt finansierat arbete som inrättas för att få ner arbetslösheten. De var vanliga i Sverige i början av 30-talet och har även används vid flera andra tillfällen, till exempel under 80-talet för att få ner ungdomsarbetslösheten. År 1983 var till exempel 60 000 personer sysselsatta i ett beredskapsarbete. Det finns många fördelar med beredskapsjobb eftersom de kan vara både statliga, kommunala eller landstingsdrivna med subventioner på mellan 20-85 procent av kostnaderna. Det är relativt enkelt att få till stora volymer och de ger den som är arbetslös möjligheter att skaffa sig ett kontaktnät samtidigt som man jobbar och etablerar sig i arbetslivet. Där till blir mängder av arbetsuppgifter utförda. Beredskapsjobb skapar alltså många mervärden.

Det finns många sektorer och branscher som lämpar sig väl för beredskapsjobb. Inom kultursektorn passar det med projekt för att bevara, vårda och tillgängliggöra samlingar, föremål och arkivalier. Det finns mängder av samlingar som behöver ordnas och bli tillgängliga för allmänheten – i de flesta fall i digital form. Andra exempel är miljö- och skogsvård, skogsröjningar och vattenmiljöer, park- och kyrkogårdsjobb. Det finns kyrkomurar som förfaller, gravar som växer igen, mögel som äter upp inventarier. Statens fastighetsverk har i uppdrag att vårda vårt kulturarv i form av att underhålla och reparera kulturfastigheter bland annat slott. Det hinns inte med alla gånger och det finns inte alltid pengar. Även här lär det gå att finna lämpliga arbetsuppgifter inom ramen för beredskapsjobb, istället för att sälja ut delar av kulturarvet till privatpersoner.

Kanske finns det också jobb på din arbetsplats som inte blir gjort? Vi tror att en av pusselbitarna för det kan vara beredskapsjobb, enklare arbetsuppgifter för den som inte har så lång arbetserfarenhet. Därför letar vi nu efter arbetsplatser där det finns arbetsuppgifter som annars inte blir gjorda men som skulle kunna vara till nytta för samhället om det blev gjort. Finns det något på din arbetsplats som skulle behövas bli gjort? Kanske det finns arkivering som behöver göras? Eller finns det inventering som aldrig blir av? Eller inmatning av uppgifter som ingen hinner med? Vi samlar på arbetsuppgifter som skulle kunna bli beredskapsjobb för nyanlända. Vi tänker skapa en lista med inspel, tips och idéer för att hjälpa regeringen på traven. Mejla dina förslag och idéer till oss på staben@st.org

Tusen tack på förhand!

 

Mer från samma skribent