fbpx
26 augusti, 2015 | Anna Lindman | Internationellt

Fairtrade Challenge

Visste du att Fackförbundet ST är medlem i Fairtrade Sverige? Det innebär bland annat att vi på kansliet endast har Fairtrade-märkt kaffe, te och frukt och att vi eftersträvar att bjuda på Fairtrade-märkta produkter vid de events som vi organiserar.

 
Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Genom Fairtrade får småskaliga producenter möjlighet att konkurrera på en internationell marknad, på bättre villkor och genom långsiktiga handelsavtal.

 
Som fackförbund är vårt främsta uppdrag att arbeta för bra villkor på arbetsplatsen. Genom ditt medlem- eller förtroendemannaskap i ST visar du att du också tycker att dessa frågor är viktiga. För ST är det en självklarhet att stötta initiativ som syftar till att förbättra arbets- och levnadsvillkoren även på andra håll i världen. Fairtrade Challenge är ett enkelt och trevligt sätt för dig som medlem eller förtroendevald att visa att du också tycker att det är viktigt med schyssta villkor även i ett större perspektiv.

 
Vad är då Fairtrade Challenge? Jo, en utmaning som rör arbetsdagens höjdpunkt – fikat!         Den 15 oktober uppmanas arbetsplatser, föreningar, kommuner, privatpersoner med flera att fika Fairtrade-märkta produkter. När du har fikat registrerar du din fikapaus på Fairtrades hemsida och deltar på så sätt i utmaningen att få så många som möjligt att fika Fairtrade. Förra året fikade hela 650 000 svenskar. Bland annat koras den arrangör som anordnar fikapausen med flest deltagare.

 
På Fairtrade Challenge hemsida finns affischer, banners och annat material som du kan använda för att marknadsföra din fikapaus. Redan nu ligger kampanjsidan uppe och det är möjligt att börja registrera fikapauser. Enda kriteriet för att delta i utmaningen är att en av (men gärna alla!) de produkter som intas vid fikat är Fairtrade-märkt. Bland Fairtrade-märkta varor finns bland annat kaffe, te, kakor, glass och naturligtvis frukt.

 
Registrera er gärna som ”ST Skatteverket” ”ST Linköpings universitet” osv. så har vi en intern tävling ST-avdelningarna emellan, givetvis med äran som första pris. Det viktigaste budskapet är naturligtvis att du genom din fikapaus faktiskt kan bidra till att förbättra levnadsvillkoren för fler människor i världen. På så sätt är Fairtrade Challenge en tävling med många vinnare.

Mer från samma skribent

2017-03-06 | Anna Lindman | Varumärke

Förbundsstyrelsen för ST har landat i att namnet behöver bytas. Ett nytt namn behövs för att tydliggöra vad vi som fackförbund ska bidra och verka för. Och för att förbundet ska kunna spela en mer aktiv roll. Dela det här:Klicka för att dela på Twitter...

2016-04-07 | Anna Lindman | Arbetsmarknad, Arbetsmiljö, Avtalsrörelse, Chefskap, Ledarskap, Myndighetsutövning, Statligt uppdrag, Statsförvaltning, Utveckling

Ledningen på Skatteverkets agerande, som uppdagades genom Panama Leaks, är bara en i raden av nyheter om ett moraliskt förfall och brist på omdöme hos makthavare. Nu gäller att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare med förtroende hos anställda och...

2016-02-11 | Anna Lindman | Internationellt

Nu är det hög tid att söka STs internationella stipendium. Är du yrkesverksam medlem och vill genomföra en studie som berör internationella fackliga frågor? Passa då på att söka! Senast den 1 mars vill vi ha din ansökan. Dela det här:Klicka för att dela...