fbpx
19 juni, 2017 | Magnus Runsten | Likabehandling

Facklig kamp för jämlikhet är en del av kampen mot främlingsfientlighet

Ojämlikhet är själva kärnan i diskriminering, ojämlikheten får oss att behandla andra sämre då vi inte betraktar varandra som jämlikar. Den gör det med andra ord lättare att se ner på andra och då ökar risken för diskriminering. Dessutom föder ojämlikheten mer ojämlikhet då den ofta går i arv mellan generationer.

Det här är något man är väl bekant med i Storbritannien som utvecklats till ett av OECDs mest ojämlika länder.

Vår inbjudna gästtalare Dr Wanda Wyporska, från Equality Trust i Storbritannien berättar om hur sociala klyftor ökat och skapat motsättningar mellan olika utsatta grupper i samhället.

Hon är en av många deltagare som förra veckan deltog vid en konferens arrangerad av svenska fackförbund inom offentlig sektor. Själva konferensen handlar om kopplingarna mellan ojämliket och främlingsfientlighet och vad fackföreningsrörelsen kan göra för att vända utvecklingen.

Många exempel lyftes från olika länder där fackförbund mobiliserat mot främlingsfientliga strömningar. Högerpopulistiska nationalistpartier har lyckats ingjuta rädsla i människor över hela kontinenten. Rädslan har därefter tagit sig uttryck i allt från misstro till hat riktad mot främlingar som betraktas som ett hot mot tryggheten.

I Storbritannien tjänar en låginkomsttagare en tredjedels procent av vad en VD vid de 100 största bolagen gör men även i Sverige har löneskillnaderna ökat under en väldigt lång tid. Känslan av att ens tid värderas så olika skapar förstås ilska hos många. Att det ekonomiska systemet skapar den typen av extremt ojämlika livsförutsättningar skapar grogrund för frustration som riskerar att leda till misstro. När människor misstror varandra frodas diskriminering och tankemönster som “jag var här först”, “du är inte en av oss” och snart slår misstro över i ilska och när hatet bubblar upp riskerar sammanhället att slitas isär och vissa agerar då med våld (i skrivande stund rapporteras om en attack där någon kört över muslimer utanför en Moské i London med en lastbil, polisen befarar redan hatmotiv: http://www.dn.se/nyheter/varlden/vittne-det-var-avsiktligt-det-var-ingen-olycka/).

Därför är det vår gemensamma uppgift att arbeta för ett rättvisare samhälle och därigenom slå undan fötterna för främlingsfientligheten.

Själva konferens avslutades med att de närvarande förbunden fastslog en gemensam ambition och deklaration att bekämpa såväl ojämlikhet som diskriminering. En av slutsatserna är att fackliga rättigheter är en del av de mänskliga rättigheterna som bygger på allas lika värde och det är utifrån det perspektivet som vi bekämpar främlingsfientligheten.

De förbund som står bakom delkarationen är: Unison (UK), CFDT (Frankrike), Ver.di (Tyskland), Yo Union (Österrike), SEUU (Ukraina) samt: ST, Kommunal, Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR, Seko and Vision från Sverige.

 

Magnus Runsten

Jag är Internationell handläggare på Fackförbundet ST. Här har jag...

Mer från samma skribent

2018-11-08 | Magnus Runsten | Nyheter

“Allt börjar med medvetenhet” inleder Mikael. Därefter bjuder han på en resa genom Sveriges fackliga historia, via arbetsrättens uppbyggnad och svenska modellen till hur man skapar engagemang och bäst kan företräda sina medlemmar idag...

2018-10-05 | Magnus Runsten | Internationellt

Den 7 oktober uppmärksammas den Internationella dagen för anständiga arbetsvillkor runtom i världen. Världsfackets årliga temperaturmätare “Det globala rättighetsindexet” visar på en fortsatt negativ global trend där det demokratiska...

2018-06-07 | Magnus Runsten | Internationellt

Idag släppte världsfacket ITUC:s den senaste uppdateringen av Global Rights Index, en årligt återkommande rapport som uppmärksammar kränkningar av mänskliga rättigheter i arbetslivet. Läget är allvarligt: I 54 länder är demokratin och yttrandefriheten...