fbpx
Fackförbundet ST i Libanon flyktingkonferens
21 februari, 2019 | Magnus Runsten | Internationellt

Fackförbundens roll för flyktingar i Libanon

Situationen för flyktingar i Libanon är mycket tuff i och med att landet som till ytan är mindre än Skåne nu har tagit emot minst 1,5 miljoner på flykt. För att undvika att människor far illa har ett antal fackförbund i offentlig sektor gått samman för att söka lösningar.

”Flyktingars utsatta situation får inte bli en anledning att rättfärdiga en politik där arbetare ställs mot arbetare. De lösningar vi tillsammans arbetar för måste vara anständiga, baserade på mänskliga rättigheter, däribland de fackliga rättigheterna så att arbetstagare inte ställs mot varandra.”

Hemmagjort klassrum i flyktinglägret.

Så inledde förbundsordförande Britta Lejon sitt öppningsanförande i Conference of Migration and Development i Libanon där vi från ST deltog tillsammans med Vårdförbundet, SSR, ILO och en rad Libanesiska fackförbund och organisationer från civilsamhället. Utgångspunkten för konferensen är att människor på flykt har grundläggande rättigheter och att facken kan spela en konstruktiv roll i att hitta lösningar. Det kan t.ex. handla om laglig rätt att arbeta, tillgång till skolor, el och dricksvatten eller att motverka att människor utnyttjas i slavliknande arbetsförhållanden.

Minst 1,5 miljoner flyktingar i ett land mindre än Skåne

Konferensen skedde efter ett besök vid ett flyktinglägret vid byn Terbol i Bekaadalen dit många från grannlandet Syrien sökt sin flykt. Totalt beräknas minst 1,5 miljoner flyktingar befinna sig i Libanon, ett land vars yta är mindre än Skånes men med en befolkning på strax över 4 miljoner.

Det kan jämföras med EUs befolkning som överstiger en halv miljard. EU-länderna har tyvärr visat sig oförmögna att fördela ens de 120 000 flyktingar som man enades om att fördela sinsemellan år 2015 då flyktingströmmarna till Europa var som störst. I dagsläget befinner sig 80% av världens flyktingar i utvecklingsländer, oftast med mycket begränsad tillgång till grundläggande samhällsservice och livsmöjligheter.

Mot bakgrund av den exceptionella situationen i länder som Libanon uppstår svårigheter med att säkra en anständig tillvaro för de människor som befinner sig på flykt. Generalsekreteraren från Public Services International (PSI), Rosa, Pavanelli som deltog vid konferensen konstaterade att:

”Om vi inte skickar ett starkt budskap om att varje människa har mänskliga rättigheter – till värdighet, anständiga levnads- och arbetsförhållanden samt tillgång till välfärd, så kommer vi inte att kunna försvara demokratin i våra länder. Vi kommer inte heller att kunna ta itu med de grundläggande orsakerna till orättvisor och ojämlikhet.”.

Internationellt projekt med stöd från Sverige

Vid sidan av konferensen har ST, Kommunal, Vision, Vårdförbundet och ASSR valt att engagera sig i ett projekt tillsammans med PSI vars syfte är att fler utsatta människor på flykt i Mellanöstern och Nordafrika ska ges tillgång till grundläggande samhällsservice och kunna tillgodgöra sig sina mänskliga rättigheter.

I projektet jobbar vi med att öka lokala fackförbundens förståelse för flyktingars levnadsförhållanden, söka allianser inom civilsamhället och tillsammans arbeta för en ökad tillgång till nödvändig samhällsservice. I det arbetet är det viktigt att säkra flyktingars lagliga rättigheter att behandlas som just människor med möjligheter att fortsätta sina liv fria från diskriminering och stereotypa negativa attityder och regler som riskerar att bryta ner dem. En fundamental del i projektet är fackförbundens unika roll i att motverka en situation där arbetstagare ställs mot arbetstagare i en nedåtgående negativ spiral av dumpade arbetsvillkor och polarisering. Målet är istället att hitta gemensamma intressen som bidrar till en utveckling som gynnar alla som befinner sig i landet och blivit en del av den libanesiska arbetsmarknaden.

Vill du veta mer?

Se våra videos från Libanon på STs youtubekanal, t.ex. den här videon om solidaritet över gränser som,visar George Moussa som är fackligt aktiv i Libanon som berättar om sitt engagemang och ansträngningar för att bistå människor i nöd.

Du kan också läsa om besöket via PSI:s hemsida.

 

Mer från samma skribent

2021-02-24 | Magnus Runsten | Okategoriserade

Ett år har gått sedan pandemin slog till på allvar och som många gånger förr förstärker den nya krisen redan befintliga orättvisor. En grupp som drabbats hårt under året är kvinnor, inte minst i MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika) där...

2020-09-15 | Magnus Runsten | Internationellt

Lyckligtvis hade ett flertal diplomater däribland en svensk lyckats ta sig till hennes hem i Minsk innan de maskerade männen hann bryta sig in. För stunden verkar deras närvaro säkra hennes frihet ett tag till. Svetlana Aleksijevitj är en av medlemmarna...

2020-08-19 | Magnus Runsten | Hbtqi-frågor

Pandemin har lett till att många parader, seminarier och Pridefester ställts in, men på nätet fortsätter en global mobilisering för hbtqi-personers rättigheter även under coronatider. För att få en uppdatering om den internationella fackliga rörelsens...