fbpx
EU
13 maj, 2013 | Karin Brunzell | Internationellt

Europakrisen höjer kraven på den offentliga sektorn

Europa präglas av sviter efter den ekonomiska krisen, hög arbetslöshet, ökade klyftor och social oro. Många människor är hårt drabbade av den ekonomiska krisen. Det har gjort att allt fler länder har svårt att leverera den sociala trygghet människor förväntar sig.

Även vi i Norden känner av konsekvenserna av den sociala nedrustning som blivit en trend i Europa. Den höga arbetslösheten hotar den sociala stabiliteten i samhället, och våra välfärdssystem. När otryggheten växer och klyftorna i samhället ökar, höjs även kraven på den offentliga sektorns förmåga att leverera tjänster av god kvalitet och hög professionalism.

Den nordiska fackföreningsrörelsen har tillsammans med arbetsgivare inom den offentliga sektorn en central roll att spela i utvecklingen av ett solidariskt, uthålligt och värdeskapande arbetsliv. En stark statsförvaltning behövs för att möta medborgarnas behov av nödvändiga samhällsinvesteringar i utbildning, forskning, hållbar infrastruktur och allmänna välfärdssystem. Detta skapar förutsättningar för hög sysselsättning, hög produktivitet, utveckling och hållbar tillväxt.

Därför arbetar vi via Nordisk Statstjänstemannaorganisation, NSO, där vi uppmanar de nordiska regeringarna att fokusera på förtroende för den offentliga sektorn. Som ryggraden i framtida samhällslösningar ska den kännetecknas av en kombination av engagemang och partnerskap mellan regeringen, fackföreningar och arbetsgivare. En samhällskraft som arbetar för rättvis fördelning, där medarbetarna är en del av lösningen.

Mer från samma skribent

2021-09-23 | Karin Brunzell | EU

Bättre villkor i EU är avgörande för Sverige och för vår arbetsmarknadsmodell. Det minskar risken för dumpning av löner och arbetsvillkor här hemma. För att kunna kombinera vår svenska modell med en gemensam marknad med fri rörlighet behöver...

2019-03-28 | Karin Brunzell | Internationellt

Ända sedan den rådgivande folkomröstningen 2016, har vi förundrat följt nyhetssändningar från det Förenade Kungariket. Det har ibland känts så galet att det varit svårt att ta på allvar. Men nu är vi snart där, i sanningens minut när det faktiskt...

2016-01-14 | Karin Brunzell | Internationellt

EU beskrivs ofta som ett hot mot vårt Svenska sätt att organisera arbetsmarknaden. Risken finns att vi anpassar oss till lägre nivåer för att konkurrera på samma villkor. Det är en risk vi måste ta på största allvar, och därför driva ett ständigt...