fbpx
EU-kommissionen inför rätta
23 maj, 2019 | Veera Littmarck | EU

EU-kommissionen inför rätta

Den europeiska fackföreningsrörelsen har stämt EU-kommissionen för att de inte följt EU-fördraget och inte respekterar det inflytande som tillkommer den sociala dialogen. Idag hålls muntlig förhandling i EU-tribunalen och vi är på plats.

MBL (Lagen om medbestämmande i arbetslivet) är något vi ser som självklart på svensk arbetsmarknad. I Sverige ser vi det även som självklart att den ska omfatta hela arbetsmarknaden, så väl privatanställda som offentligt anställda. Så ser det inte ut i alla EU:s medlemsländer där statsförvaltningen och i många fall offentliganställda är undantagna möjligheterna till information och inflytande.

Mer inflytande, men inte för alla

I EU är det kommissionen som har rätten att komma med nya lagstiftningsinitiativ. Kommissionen lägger fram förslag som sedan behandlas av ministerrådet och EU-parlamentet och till slut kan bli direktiv eller förordningar som blir bindande för medlemsstaterna.

Ett sätt att göra EU mer demokratiskt har varit att på olika sätt ge även andra instanser möjligheter att väcka ärenden som kan leda till lagstiftning. Ett sådant exempel är om arbetsmarknadens parter, i den sociala dialogen, har träffat en särskild typ av europeiska kollektivavtal och gemensamt ber kommissionen att lägga fram kollektivavtalet som ett förslag till direktiv.

Offentliganställdas inflytande i EU bör stärkas

Som svar på ett samråd från EU-kommissionen beslutade därför de europeiska parterna inom den Sociala dialogen för statlig och europeisk förvaltning, att förhandla fram ett gemensamt avtal som antogs 2015. Det är STs ordförande Britta Lejon som varit ordförande för vår europeiska organisations, EPSU:s kommitté för stats- och EU-förvaltning (NEA) och chefsförhandlare för det europeiska avtalet.

Avtalet var tänkt att täppa till den lucka i EU-direktivet som undantar offentliganställda från ett minimum av rättigheter till information och konsultation inför större förändringar på arbetsplatsen. Det avtal man kom överens om innebar stärkta rättigheter för de flesta offentligt anställda inom EU.

Avsikten från parterna var att avtalet sedermera skulle lägga fram som ett lagstiftningsförslag, som skulle komplettera det direktiv som redan finns på området.

Därför ställs EU-kommissionen inför rätta

EU-kommissionen har i det här fallet vägrat att gå vidare med frågan. Kommissionen har inte ordentligt kunnat motivera varför man inte går vidare och på så sätt blockerat frågan så medlemsstaterna och EU-parlamentet får inte ens möjlighet att ta ställning i frågan.

EU-kommissionen har i princip kastat parternas förslag i papperskorgen samtidigt som kommissionens ordförande Junker med kraft och stolthet lanserat den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Den omfattar bland annat alla arbetstagares rätt till information och samråd. Den sociala pelaren är en viljeinriktning, men är inte bindande för medlemsstaterna.

Innan EU-kommissionen formellt sa nej till parternas förslag, hade man försökt begrava förslaget genom en långdragen administration och erbjudanden om engångsbelopp för att införliva avtalet på nationell nivå istället för på EU-nivå.

Eftersom parterna hade goda grunder för att anta att just de länder som har de mest utsatta förvaltningarna är de länder som kommer att avstå från implementeringen kunde erbjudandet inte accepteras.

För ett öppet och socialt EU

Det mål som ska avhandlas i dagens domstolsförhandling handlar om den Europeiska sociala dialogens hjärtefrågor. Hur parternas rätt till medinflytande och kommissionens roll skall tolkas enligt EU-fördraget. Det kommer också att ge oss en hint om det värde som kan tillskrivas den sociala pelaren. Vi som arbetar för ett öppet och socialt EU, som haft en tilltro till de åtaganden om sociala rättigheter om lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor och social trygghet och social integration, hoppas naturligtvis på ett utslag i dagens förhandlingar som ger kommissionen möjlighet att göra om och göra rätt.

Etiketter:
, ,

Mer från samma skribent

2020-08-10 | Veera Littmarck | Arbetsrätt

Så var sommaren nästan slut och semestern över. Det är ju egentligen helt fantastiskt att vi har rätten och möjligheten till flera veckors betald semester varje år. Syftet med semester är “vila och rekreation”, att man ska få tid och möjlighet till...

2020-06-01 | Veera Littmarck | Arbetsmarknad

Så har då den omtalade LAS-utredningen presenterats. Syftet med att reformera lagstiftningen om anställningsskyddet har uttalat varit att underlätta för små privata arbetsgivare att våga anställa fler, samtidigt som man inte ska rubba maktbalansen...

2019-05-23 | Veera Littmarck | EU

MBL (Lagen om medbestämmande i arbetslivet) är något vi ser som självklart på svensk arbetsmarknad. I Sverige ser vi det även som självklart att den ska omfatta hela arbetsmarknaden, så väl privatanställda som offentligt anställda. Så ser det inte ut i...