fbpx
7 december, 2016 | Elin Moberg | Demokrati

Ett handslag som gör oss bättre på att påverka

Visste du att mer än en tredjedel av alla politiska beslut i Sverige kommer från EU-nivån? På kommunal nivå är siffran ännu högre, omkring två tredjedelar av alla ärenden påverkas av beslut som fattats inom EU. Samtidigt är kunskaperna om EU mycket låga i Sverige, faktum är att de är sämre nu än när vi blev medlemmar för tjugo år sedan. Den statliga utredningen “EU på hemmaplan” visar att det finns stora brister i kunskap, men också i vägar för påverkan och delaktighet. Detta skapar en misstro mot EU men också mot det politiska systemet som sådant. Misstro som lätt blir en grogrund för nationalism och populism.

För att råda bot på detta bjöd EU-minister Ann Linde idag in arbetsmarknadens parter till ett handslag för ökad delaktighet. Linde vill skapa bättre forum för dialog mellan regeringen och parterna i EU frågor. Ett problem när det gäller att påverka EU-beslut är att både fackförbund och civilsamhällesorganisationer kommer in för sent i processen. Det här vill man ändra på och statsministern kommer därför att inrätta ett råd för EU-frågor där arbetsmarknadens parter kommer att ingå. Det är positivt att regeringen på detta sätt vill strukturera upp processerna för påverkan i olika sakfrågor. Vägen framåt ligger också i detta, vi behöver prata mindre om EU i allmänna termer och mer om faktiska beslut och processer som avgörs i Bryssel och påverkar vår vardag.

Att ha mer kunskap om hur de olika politiska nivåerna hänger ihop handlar inte om att ta ställning för- eller emot EU. Syftet ska inte vara att informera bort kritik utan istället kan en ökad kunskap och debatt om EU-frågor göra oss bättre på att påverka. Tillsammans med andra svenska förbund arbetar ST aktivt för att påverka beslut som rör våra medlemmar.  Men vi drar gärna vårt strå till stacken för att öka synligheten. Under 2017 kommer vi att försöka lyfta vårt påverkansarbete i EU med sakfrågan i fokus. Digitalisering, meddelarfrihet, asylpolitik och offentlig upphandling är några exempel på frågor vi kommer att bevaka lite extra.

Mer från samma skribent

2019-03-29 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Idag meddelade regeringen att man tar ett viktigt steg för att en utbildning för statsanställda ska bli verklighet. En gemensam och obligatorisk utbildning för de som anställs i staten är en fråga som vi på ST drivit länge. Vi är glada att våra...

2019-03-07 | Elin Moberg | Jämställdhet

Vad skulle du göra med 4000 extra i månaden? Det är en fråga du kan ställa dig, i alla fall om du är man. För så mycket mer tjänar män i genomsnitt än kvinnor. Trots att lika lön för lika eller likvärdigt arbete borde vara en självklarhet är skillnaden...

2019-02-06 | Elin Moberg | Offentlig upphandling

Varje år upphandlar det offentliga varor och tjänster för över 600 miljarder kronor. Rätt använt är offentlig upphandling ett verktyg som kan ge hög kvalitet, bättre ekonomi och ökad effektivitet i den offentliga sektorn. Men allt för ofta går det inte...