fbpx
29 juni, 2015 | Sofia Johansson | Statsförvaltning

En statstjänstemannautbildning ska leda staten rätt

Staten står inför en stor rad förändringar och utmaningar. Idag har vi i Fackförbundet ST haft ett seminarium om statens utveckling. Det ligger i vårt intresse att medarbetarnas erfarenheter tas tillvara och att medborgarna får den service de har behov av.

New public management med sin centralisering, återrapportering och mätning av kvantitativa resultat har länge varit den rådande ordningen i svensk offentlig sektor. Nu ska något annat komma till, men vad?

I dagens diskussion lyfte civilminister Ardalan Shekarabi att professionerna ska få större utrymme att göra sitt jobb. Mats Sjöstrand, f d Generaldirektör och statlig utredare, talade om att medborgarna alltid måste vara de som är i fokus för utvecklingen. Båda åsikterna delas av oss på ST.

Med idag var också Shirin Ahlbäck Öberg, docent inom Statskunskap, hon sa att kvalitet fortfarande måste genomsyra styrningen av staten. Det håller vi också så klart med om.

För att få en högra kvalitet på styrning och ledning så krävs också att man lyssnar till forskningen och att alla anställda får mer kunskap. Annars spelar det ingen roll vilken styrmodell som införs om ingen klarar av att utföra den.

Vi har länge pekat på att det behövs en statstjänstemannautbildning och idag fick Ardalan Shekarabi frågan vad han tycker om det. Han svarade att någon form av statstjänstemannautbildning vore bra.

Vi tar det som ett löfte!

Mer från samma skribent