fbpx
26 augusti, 2014 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad, Arbetsmiljö, Arbetsrätt, Internationellt, Jämställdhet, Statsförvaltning

En statsförvaltning bäst i världen – ställer tuffa sociala krav vid offentlig upphandling

Varje år köper stat, kommuner och landsting varor och tjänster för upp till 800 miljarder kronor. Det är viktiga verksamheter och stora summor det handlar om. Upphandlingen har en strategiskt viktig position i utvecklingen av den svenska välfärden. Tyvärr visar det sig allt för ofta att upphandlingarna inte varit tillräckligt bra, att kvaliteten har fått stå tillbaka för det billigaste priset eller att de som ansvarar för upphandlingen inte vet vilka krav de törs och kan ställa.

För ST är offentlig upphandling inte bara en fråga för politiker och tjänstemän att hantera. Det är i högsta grad en facklig fråga. Upphandling är ett strategiskt verktyg som rätt använt kan ge en hög kvalitet, bättre ekonomi och effektivitet. Genom att ställa sociala och etiska krav kan väl utförda upphandlingar  bidra till “goda” produktions- och arbetsvillkor och en hållbar miljö. Men för att det ska vara möjligt måste de som upphandlar och som är ansvariga ha goda förutsättningar att utföra sitt jobb på bästa sätt, alltså både politiker och tjänstemän måste ha kunskaper om hur en upphandling går till.

Det nya EU-direktivet om offentlig upphandling ger staten stöd att ställa tuffare sociala krav utifrån kollektivavtalens innehåll vid upphandling. Reglerna är en kompromiss mellan medlemsländerna och stöddes i omröstningen av en majoritet i EU-parlamentet. I likhet med andra fackliga organisationer gläds ST åt att det tydligare än tidigare blir möjligt att ställa krav på miljö- och social hänsyn vid offentlig upphandling.

EU-direktiven gör det även möjligt att kräva att Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) konventioner respekteras fullt ut och att de arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal som gäller där arbetet utförs efterlevs, vilket är mycket viktigt. Gemensam sektor ska aldrig medverka till att arbetsvillkor och löner försämras. ST kräver att direktivet skyndsamt förs in i svensk lag.

Att lära sig mer och skaffa sig god kunskap om offentlig upphandling som förtroendevald är en väg in för att utöva fackligt inflytande och medbestämmande. Vi inom ST  har tagit fram en handbok om hur du som fackligt förtroendevald kan jobba med dessa frågor, ta plats i processen och på så vis driva på för att schyssta villkor ställs i anbudsförfarandet (Du hittar länken till materialet här) http://www.st.lu.se/currentSite/public/files/5132/Offentlig_Upphandling_2103.pdf

Också OFR har tagit fram ett material “Facklig handbok för bättre offentlig upphandling” (länk till materialet) http://www.ofr.se/wp-content/uploads/2014/05/OFR_Handbok_Offentlig_upphandling_tryckt_2014.pdf – som i första hand vänder sig till dig som arbetar inom offentlig verksamhet.

De villkor som stat, kommuner och landsting ställer när de upphandlar varor och tjänster får effekter på många områden. Upphandlingsregler, eller brist på kunskap, som leder till låga anbud får ofta negativa  effekter på personalens eller arbetsmiljöns bekostnad. Detta skadar Sveriges konkurrenskraft och det ska aldrig gemensam sektor medverka till. Krav som stöder utveckling, kompetens och en sund konkurrens gör vårt samhälle starkare. Detta ska alltid gemensam sektor medverka till. Sveriges statsförvaltning ska vara bäst i världen. En statsförvaltning som är professionell, öppen, rättssäker och effektiv – använder de möjligheter som offentlig upphandling ger för att värna schyssta villkor och arbetsvillkor – inget annat duger!

Marie Martinsson

Utredare med förkärlek för yoga, huskatter och damfotboll. Boende i...

Mer från samma skribent

2019-12-10 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad

I går kunde vi läsa om att regeringen och samarbetspartierna skjuter upp AF-reformen till 2022. Mycket bra att de låter det ta den tid som kan behövas för att få omgörningarna på plats och inte hasta och slarva  igenom reformen. Det är något som...

2019-10-23 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

  Det är en vanlig jobbardag idag, en onsdag. Du kanske inte tänker något särskilt om just den här dagen. Du sköter ditt uppdrag idag den 23 oktober som i alla andra dagar. Kanske får du ett tack av dina kollegor som snappat upp att det idag är...

2019-10-08 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Arbetsmarknaden är på många områden väldigt könsuppdelad. Arbetsmiljöforskaren Annika Härenstam brukar dock inte hänga upp sig vid resonemang om kvinnors ohälsa.-  Visst pratar vi ofta om arbetsmiljö och kvinnors ohälsa, säger Annika Härenstam som menar...