fbpx
4 april, 2019 | Magnus Runsten | Internationellt

En hundraåring framtidsspanar – hur ser framtidens arbetsliv ut?

Nyligen presenterades rapporten Work for a brighter future av ILO:s kommission för framtidens arbetsliv. Stefan Löfven ledde tillsammans med Sydafrikas president Cyril Ramaphosa komissionen och slutsatserna presenterades vid ett seminarium arrangerat av Union to Union.

Nyligen presenterades Rapporten Work for a brighter future av ILO:s kommission för framtidens arbetsliv. Stefan Löfven ledde tillsammans med Sydafrikas president Cyril Ramaphosa komissionens arbete och nyligen presenterades slutsatserna vid ett seminarium som arrangerades av Union to Union. Seminariet i sin helhet går att se här:

Världens äldsta FN-organ fyller 100 år

ILO, International Labour Organization är FNs äldsta organ som skapades efter första världskriget utifrån insikten att varaktig världsfred endast är möjlig om världen lyckas bekämpa de sociala orättvisor som ger upphov till konflikter. Samma år som ILO fyller 100 år presenteras rapporten ”Work for a brighter future”. Syftet är att identifiera de största globala utmaningarna för framtidens arbetsliv och presentera vägar fram för att undvika social utslagning av miljontals människor.

Utgångsläget i världen idag

Även om väldståndet växer i de flesta länder är de globala utmaningarna enorma:

  • 2 miljader människor har informella jobb utan kontrakt.
  • 300 arbetstagare lever i extrem fattigdom.
  • 190 miljoner människor är arbetslösa.
  • Endast 53% av världens hushåll har tillgång till internet.
  • 36% av alla arbetstagare arbetar mer än 48 timmar i veckan.
  • Kvinnor tjänar i genomsnitt 20% lägre än män.

Utmaningarna framför oss

Världen står inför en snabb omställning där många jobb försvinner till följd av digitalisering, automatisering, robotisering och utmaningen med klimathotet och omställningen av världens energisystem. Strukturomvandlingen kommer slå ut eller kraftigt minska storleken på många branscher och yrkesgrupper och de som drabbas riskerar att gå miste om de nya möjligheter som uppstår i omvandlingsprocessen. För att de ska kunna dra nytta av nya möjligheter krävs aktiva insatser från såväl stater som arbetsgivare. En hänsynslös globalisering som inte erbjuder realistiska omställningsmöjligheter riskerar att skapa både fattigdom och grogrund för nya konflikter. Omfattande demografiska förändringar gör att vissa länders befolkningar blir allt yngre medan andra länders befolkningar åldras snabbt. Även den globala migrationen leder till stora förändringar med såväl positiva och negativa effekter.

En global ekonomi som fungerar för alla?

Många fattiga länders ekonomier växer fort och därför minskar det ekonomiska gapet mellan länder medan klyftorna inom länder tenderar att vidgas. Rapporten lyfter fram att den globala ekonomin måste fungera för alla vilket innebär att stater och företag måste ta ett större ansvar för de som påverkas negativt av strukturomvandlingen.

När det gäller omställningen mot grönare ekonomier beräknas ILO att implementering av Parisavalet för att möta klimathotet kommer skapa 24 miljoner nya jobb medan endast 6 miljoner jobb försvinner. Stora möjligheter finns alltså vid sidan av svårigheterna att ställa om gamla affärsmodeller.

Nya affärsmodeller skakar om arbetsmarknader och branscher, ibland med effekten att stora globala företag fullständigt tar över vissa marknader eller som i fallet med Google och Amazon i princip blir de nya marknaderna själva i många länder.

Algoritmer och robotar ersätter människor som produktionskraft i allt fler typer av jobb och kompetenskraven för de nya jobben som uppstår acclererar.

Förändringstakten är redan så snabb att vi riskerar att vakna upp i en värld där många människor slagits ut från arbetsmarknaden och helt marginaliserats. För politiker och fackförbund är det svårt att hålla jämna steg med utvecklingen och hantera de svårigheter som följer i globaliseringens fotspår.

Vad behöver då göras?

Rapporten påpekar att utvecklingen framåt måste vara människocentrerad (det vill säga se den lilla människans behov i det globala systemet) och en rad förslag presenteras för världens ledare:

  • Öka investeringarna i människors kompetens
  • Öka investeringarna i arbetsinstitutionerna
  • Öka investeringarna i anständiga och hållbara arbeten

Rent konkret innebär det en uppmaning till länder att främja livslångt lärande, omskolning i arbetslivet, bygga sociala skyddsnät och jämlikhetsreformer som exempelvis barnomsorg som möjliggör för kvinnor att delta i arbetslivet.

Med arbetslivets institutioner menas fundamentala rättigheter i arbetslivet, rätt att förhandla om sina arbetsvillkor, arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal som säkrar ett anständigt arbetsliv. En av digitaliseringens utmaningar är att säkra att viktiga beslut som påverkar människors liv och framtid tas av människor och inte helt överlåts till algoritmer.

Jobbskapande måste innefatta miljömässig hållbarhet,  jämlikhet, balans mellan arbetstid och fritid. Framsteg bör mätas med större fokus på mänskligt välbefinnande. För att människor inte ska marginaliseras måste digitalisering och välfärd omfatta även de som idag befinner sig i informella arbeten och som saknar tillgång till samhällens skyddsnät.

En respektfull social dialog där alla parter involveras att söka gemensamma lösningar är avgörande.

Misslyckas ambitionerna om att skapa en hållbar och inkluderande utveckling så är risken stor att orättvisor exploateras av populistiska ledare som gräver ännu djupare fallgropar för de redan missgynnade.

Mer från samma skribent

2021-02-24 | Magnus Runsten | Okategoriserade

Ett år har gått sedan pandemin slog till på allvar och som många gånger förr förstärker den nya krisen redan befintliga orättvisor. En grupp som drabbats hårt under året är kvinnor, inte minst i MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika) där...

2020-09-15 | Magnus Runsten | Internationellt

Lyckligtvis hade ett flertal diplomater däribland en svensk lyckats ta sig till hennes hem i Minsk innan de maskerade männen hann bryta sig in. För stunden verkar deras närvaro säkra hennes frihet ett tag till. Svetlana Aleksijevitj är en av medlemmarna...

2020-08-19 | Magnus Runsten | Hbtqi-frågor

Pandemin har lett till att många parader, seminarier och Pridefester ställts in, men på nätet fortsätter en global mobilisering för hbtqi-personers rättigheter även under coronatider. För att få en uppdatering om den internationella fackliga rörelsens...