fbpx
11 juni, 2014 | Elin Moberg | Internationellt

En dum och ineffektiv stat?

Intervju med Hanna Kuusela, forskare vid Finska Akademin utifrån hennes föredrag på årets konferens för Nordiska Statstjänstemannaorganisationen. Hanna Kuusela, din bok handlar om den ökande användningen av konsulter i statlig verksamhet i Finland. Vad finns det för problem med att ta in konsulter i staten i stor skala utifrån ett demokratiperspektiv?

– Det finns flera problem, dels har den privata sektorn en annan logik. Man har inte samma demokratiska beslutsfattande som ju är grunden i den offentliga sektorn, utan beslut kan fattas väldigt fort och av bara en person. Men mer specifikt har vi sett att det blir ett problem då det inte finns samma transparens kring beslut. När konsultföretag används för att fatta offentliga beslut blir också en del av deras underlag och information företagets privata egendom.

– En annan viktig fråga att ställa blir också i vilken omfattning konsulter används för ”dolt beslutsfattande”. Att politiker och tjänstemän använder sig av konsulter när de inte vill ta ansvar för fattade beslut.

 Varför tror du att konsulter används i allt högre utsträckning trots att er undersökning visar att det sällan leder till några ekonomiska vinster?

– Jag tror att det i stor utsträckning handlar om just detta dolda beslutsfattande. Vi såg många fall där konsulter använts för att driva igenom nedskärningar. Och detta är ju känsliga beslut som kan vara föremål för politiska strider och då kan konsulterna användas som neutrala aktörer som visar ”vad som måste göras”.

– Konsulter uppfattas lätt som objektiva experter och deras beslut därför som mer rationella och objektivt rätt. Men det finns inget som säger att de inte har en politisk uppfattning bakom sina rekommendationer. Detta har vi sett exempel på i vår studie där ett stort antal kommuner i Finland anlitat samma konsult som också är en lokal politiker på högerkanten, men som i alltid presenteras just som ekonomisk expert och inte som någon med en politisk ideologi.

Vad kan facket göra för att skapa uppmärksamhet kring detta och motverka tendensen med allt fler konsulter i staten?

– Detta är ju ett svårt område att få kunskap om. Att riktigt förstå vad som pågår ’på golvet’ och hur det påverkar verksamheten. Här har facket en viktig roll att spela att samla in kunskap och berättelser om detta och analysera problemet. Facken är ju experter på vad som händer på arbetsplatsen och bör förmedla den större bilden av vad som pågår i offentligheten. Fackens roll är ju såklart också att försvara den offentliga sektorn och dess värde och att tala om vikten av en god offentlig förvaltning.

——–

Hanna Kuusela talade på de nordiska fackens NSO-konferens den 10 juni utifrån sin bok ”Vad är konsultdemokrati?”. Boken finns att beställa på finska. Se Hanna Kuuselas föredrag Konsultdemokrati här.

Följ NSO-konferensen 10-11 juni via #nsokonf och se bilder på st.org/internationellt

Mer från samma skribent

2020-05-25 | Elin Moberg | Öppenhet

Via hemtjänst och äldreboenden har smittan drabbat just de som skulle isoleras och skyddas. Kanske var det oundvikligt, eller åtminstone väldigt svårt att undvika att sjukdomen skulle leta sig in just här. Men det är ändå något som skaver, och det...

2019-09-09 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Mest drabbat av nedskärningar i den statliga servicen är mindre orter på landsbygden, för många människor i glesbygd har avståndet till det närmaste myndighetskontoret ökat med många mil. Och värre kommer det att bli. SKLs ordförande Anders Knape gick i...

2019-03-29 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Idag meddelade regeringen att man tar ett viktigt steg för att en utbildning för statsanställda ska bli verklighet. En gemensam och obligatorisk utbildning för de som anställs i staten är en fråga som vi på ST drivit länge. Vi är glada att våra...