fbpx
12 november, 2015 | ST Bloggen | Internationellt

En dag om otrygga arbetsförhållanden i Västafrika

ST deltar under denna vecka i en ungdomskonferens med fokus på ungas arbetsvillkor i de fransktalande länderna i Västafrika. I konferensen deltar unga fackmedlemmar från Mali, Togo, Burkina Faso, Benin, Senegal och Tchad. Under öppningsceremonin talade bland annat en regeringsrepresentant från arbetsmarknadsdepartementet och olika representanter från de regionala fackliga organisationerna.

DSC_4325

David Dorkenoo, Ghana, regional sekreterare för PSI Afrika och Fatou Diouf, Senegal, konferensens ordförande

Bland annat höll David Dorkenoo PSI:s regionala sekreterare för Afrika ett anförande där han pratade om vikten av att unga utbildar sig och fördjupar sina kunskaper om fackligt arbete. Andra deltagare, bland annat Kamissa Dembele, den föredetta sub-regionala sekreteraren för PSI betonade vikten av att kvinnor inkluderas i fackföreningsrörelsen.

När hon började engagera sig var det mycket få kvinnor aktiva i facket. Idag är det fler kvinnor som engagerar sig, men få kvinnliga ledare finns. Charlotte Kalanbani, den nuvarande sub-regionala sekreteraren för PSI menade att många kvinnor hoppar av det fackliga arbetet, på grund av att arbetet inte går ihop med deras livsvillkor i övrigt eftersom de ofta har ansvar för hushållet.

Under den förmiddagen den första konferensdagen talade bland annat Rhoda Boateng som arbetar på världsfacket ITUC-Africa. Rhoda pratade i huvudsak om hur privatiseringar i olika västafrikanska länder påverkat anställdas arbetsvillkor. Enligt Boateng har privatiseringar lett till att den informella sektorn i Västafrika har expanderat, vilket lett till fler otrygga anställningar.

DSC_4369

Rhoda Boeteng

Många inom den informella sektorn har dåliga arbetsvillkor och saknar till exempel försäkringar och sociala skyddsnät. Många hamnar i en negativ fattigdomsspiral, som går ut på att hitta vägar för överleva och försörja familjen för dagen. Undermåliga arbetsförhållanden och fattigdom är på sikt ett hot mot hela samhället eftersom både högutbildade och personer med lägre utbildning, väljer att lämna landet för att finna bättre arbetsvillkor i andra delar av världen.

Under eftermiddagen höll jag som ST:s unga representant ett föredrag om ungas arbetsvillkor i Sverige. Jag pratade framförallt om otrygga anställningsvillkor i Sverige och hur till exempel tidsbegränsade anställningar påverkar en arbetstagares liv. Många av de övriga konferDSC_4387ensdeltagarna ställde frågor och gav själva exempel på förhållanden i deras länder som liknade dem i Sverige. Bland annat gjordes jämförelser mellan bostadsmarknaden för unga i Sverige och Benin.

Mer från samma skribent