fbpx
2 oktober, 2018 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö, Chefskap, Nyheter, Universitet och högskolor

Elitutbildning sker under press och stress!

Resultatet av Fackförbundet ST s undersökning Hur har du det på jobbet? visar att doktorander i låg grad upplever att de kan vila från jobbet. Avhandlingsarbetet tycks inflätas snart sagt i varje skrymsle av en doktorands liv. Därför måste cheferna vid landets universitet utbildas om deras arbetsgivaransvar och särskilt om skyldigheten att skapa en dräglig arbetsmiljö för forskarutbildade. Till att börja med kan de starta med att följa arbetstids- och semesterlagen!

Det är ingen överdrift att påstå att vi så gott som dagligen läser larmrapporter om sönderstressade människor som drabbas av utmattning. Fackförbundet ST har därför undersökt hur det står till bland våra doktorandmedlemmar. Resultatet är oroväckande. Nästan hälften av de medlemmar som svarade uppgav att de inte hinner med sina arbetsuppgifter inom sin normala arbetstid. Hela 70 procent svarade att de hade psykiskt påfrestande arbetsuppgifter.

Vi ställde även frågor kring ledarskap. På fråga om den närmaste chefen gav tillräckligt med stöd var det tämligen stor skillnad på hur kvinnliga och manliga doktorander upplevde det. Av dem som instämmer helt i påståendet att de får tillräckligt med stöd finns drygt 30 procent av männen. Motsvarande siffra för kvinnorna är cirka 20 procent.

Avhandlingsarbetet och forskarstudierna är krävande och ibland komplext. Mot den bakgrunden frågade vi om de kunde räkna med stöd om arbetsinsatsen blev för stor. Nästa 65 procent av respondenterna uppgav att vare sig chefen eller handledaren ingrep om de hade för mycket arbete.

För att en doktorand ska lyckas med sin avhandling är kvaliteten på handledningen avgörande. Därför frågade vi hur många timmar handledning som de fått. Inte ens 40 procent svarade att de fått mer än 20 tjugo timmar under 2017. Drygt 30 procent svarade att de fått mellan 1 till 10 timmas handledning under 2017. Resultatet är oroväckande.

På frågan om man kunde tänka på annat än jobb på sin fritid visade sig – kanske inte så förvånande – att det var lättare sagt än gjort. Drygt 40 procent sa att de kunde det till liten del eller inte alls. För att prestera och må bra på jobbet krävs att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön fungerar tillfredsställande. Därför måste landets universitetsledningar:

  • Göra tydligt vem som har arbetsgivaransvar och ansvar för arbetsmiljön för doktoranderna
  • Informera doktoranderna om deras rättigheter och skyldigheter
  • Följa arbetstids- och semesterlagen
  • Ta fram praktiska avhandlings- och stresshanteringsverktyg som skapar kontroll över avhandlingsarbetet och minskar stress
  • Förbättra återkopplingen till doktoranderna kring deras arbetsinsats
  • Ta fram riktlinjer om minsta antal handledningstimmar per termin
Etiketter:
,

Inger Ehn Knobblock

Inger Ehn Knobblock har doktorerat i ett humanistiskt ämne och arbetar nu...

Mer från samma skribent

2018-12-05 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö, Chefskap, Ledarskap, Staligt uppdrag

  Fackförbundet ST har studerat hur chefer i statlig verksamhet erfar sin arbetsmiljö. Resultaten visar att många chefer trivs. De känner att de gör ett viktigt jobb och de bryr sig om medarbetarnas arbetssituation. De flesta är nöjda med den...

2018-10-02 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö, Chefskap, Nyheter, Universitet och högskolor

Resultatet av Fackförbundet ST s undersökning Hur har du det på jobbet? visar att doktorander i låg grad upplever att de kan vila från jobbet. Avhandlingsarbetet tycks inflätas snart sagt i varje skrymsle av en doktorands liv. Därför måste cheferna vid...

2015-09-02 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö, Chefskap, Förändring, Ledarskap, Nyheter

Jag skulle inte tro att jag är ensam om att ha suttit på möten där mobilerna varit huvudattraktionen för de flesta runt sammanträdesbordet. I dag verkar det vara självklart att lägga telefonen framför sig för att hela tiden kunna kolla om det kommer...