fbpx
Donald Trump Foto: Gage Skidmore CC-BY-SA
20 januari, 2017 | Magnus Kolsjö | Internationellt

Donald Trump och statsförvaltningen

Idag svärs Donald Trump in som USA:s 45:e president. Det kommer skrivas och sägas mycket om vad hans presidentskap kommer att innebära för USA och världen vad gäller ekonomisk utveckling, internationella relationer, handel, internationella kriser och konflikter med mera. Detta blogginlägg kommer inte att handla om något av det. Vi ska istället fråga oss vad Donald Trump kommer att betyda för den amerikanska statsförvaltningen och de som arbetar i den.

Trumps kampanj var fylld av kritik mot etablissemanget i Washington DC – den politiska klassen, lobbyisterna och de federala myndigheterna som han beskrivit som ett system präglat av slöseri, bedrägeri och missbruk av allmänna medel och medborgarnas förtroende. Trump har lovat att ”rensa upp i träsket” bland annat genom att införa ett anställningsstopp i alla federala myndigheter förutom inom militären och myndigheter som arbetar med att upprätthålla allmän säkerhet och hälsa.

Vissa av de förändringar som förväntas är sådant som vi redan sett genomföras i Sverige som exempelvis avskaffande av tarifflöner och övergång till individuell lönesättning samt förändringar av tjänstepensionen så att den bygger på de avgifter som betalats in under arbetslivet istället för på en förutbestämd ersättningsnivå. Detta är förändringar som är kontroversiella i USA men där det ur ett svenskt perspektiv kan vara svårt att förstå kontroversen. Andra frågor skulle anses kontroversiella även här som att avskaffa möjligheten för fackligt förtroendevalda att utföra sitt uppdrag på betald arbetstid, minskade möjligheter att ingå kollektivavtal och försämrat anställningsskydd.

Bland federalt anställd och fackförbund finns en rädsla att Trump ska politisera statsförvaltningen. Det team som ansvarat för att förbereda hans maktövertagande har bland annat skickat frågor till miljödepartementet där det frågat efter namn på de medarbetare som arbetat med klimatfrågor. Utrikesdepartementet har ombetts att lämna över namn på de som arbetet med frågor rörande jämställdhet och kvinnors rättigheter.

När den nyvalda kongressen samlades efter årsskiftet tog de beslut om att återinföra en gammal regel som gör det möjligt för kongressen att peka ut enskilda statsanställda och sänka deras lön till en dollar. Detta är ett sätt att gå runt de regler som reglerar statsanställdas anställningstrygghet och gör det möjligt för presidenten och enskilda kongressledamöter att med kongressens stöd göra sig av med statstjänstemän som de av någon anledning tycker är obekväma. Med färdiga listor på namngivna medarbetare som drivit frågor som går Trump emot finns det redan från maktövertagandet en möjlighet för Trump att börja en utrensning i statsförvaltningen om han skulle besluta sig för att göra det.

Mer från samma skribent