fbpx
Kör regeringens flyttlasspolitik i diket?
26 juni, 2014 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmarknad, Avtalsrörelse, Nyheter, Universitet och högskolor

Doktorander utan skyddsnät

Så är då äntligen det så kallade Omställningsavtalet i hamn – ett avtal som reglerar vilket stöd anställda får när de förlorar jobbet. Utfallet är rätt så bra. Men inte för alla. De som på den statliga arbetsmarknaden nu tvingas stå tillbaka är en grupp som redan tidigare är hårt prövad. Jag talar om de nästan 20 000 doktorander som finns runt om på landets lärosäten.

 

Arbetsgivaren betraktar doktorander som utbildningsanställda. Om de blir av med jobbet får de inte samma ekonomiska förstärkningar som andra tidsbegränsade anställda åtnjuter. Det är både fel och orättvist.

 

Arbetsgivarverkets syn på doktorander är ledsam och man kan fråga sig vilka föreställningar statliga arbetsgivare egentligen har om hur excellent forskning skapas.

 

Doktorander har en enorm betydelse för svensk forskning. En stor del av den forskning som sker på våra lärosäten utförs av doktorander. Det är forskning som faktiskt kommer hela samhället tillgodo. Man kan utan överdrift hävda att landets doktorander är en kraftfull tillväxtmotor – särskilt för ett land som konkurrerar internationellt med hjälp av kunskap.

 

Beklagligt nog har inte universitetsledningarna varit särskilt engagerade i frågan – med ett undantag. Lunds universitet skickade i förra veckan ut ett pressmeddelande med ett skarpt budskap: ”De försämringar som föreslås gällande tidsbegränsade anställningar, såsom bl.a. doktorandtjänster och karriärtjänster för unga forskare, äventyrar flera forskares framtid och universitetens internationella konkurrenskraft”. Slutsatsen är att i stället för att försämra Trygghetsavtalet bör staten bidra till att förbättra personalpolitiken.

 

Faktum är att det gamla Trygghetsavtalet hjälpte till vid snabba omställningar och när staten behövde rekrytera till otrygga tidsbegränsade jobb. Nu har man tagit bort tryggheten för doktoranderna.

 

Den här gången kom vi inte ända fram via förhandlingsvägen. Men vi nöjer oss inte. Direkt efter sommar och semester påbörjar vi arbetet med att informera och påverka arbetsgivare, politiker och andra fackliga organisationer. Vi kommer att fortsätta slåss för att doktorander ska kunna forska under trygga förhållanden.

 

Och du, doktorand, som ännu inte gått med i facket – gör det. Vårt medlemserbjudande för doktorander är ett av marknadens bästa och dessutom får du en inkomstförsäkring som garanterar dig 80 procent av din lön. Vi kan, som fack, erbjuda ekonomisk trygghet till skillnad mot arbetsgivarna.

 

Inger Ehn Knobblock

Inger Ehn Knobblock har doktorerat i ett humanistiskt ämne och arbetar nu...

Mer från samma skribent

2018-12-05 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö, Chefskap, Ledarskap, Staligt uppdrag

  Fackförbundet ST har studerat hur chefer i statlig verksamhet erfar sin arbetsmiljö. Resultaten visar att många chefer trivs. De känner att de gör ett viktigt jobb och de bryr sig om medarbetarnas arbetssituation. De flesta är nöjda med den...

2018-10-02 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö, Chefskap, Nyheter, Universitet och högskolor

Resultatet av Fackförbundet ST s undersökning Hur har du det på jobbet? visar att doktorander i låg grad upplever att de kan vila från jobbet. Avhandlingsarbetet tycks inflätas snart sagt i varje skrymsle av en doktorands liv. Därför måste cheferna vid...

2015-09-02 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö, Chefskap, Förändring, Ledarskap, Nyheter

Jag skulle inte tro att jag är ensam om att ha suttit på möten där mobilerna varit huvudattraktionen för de flesta runt sammanträdesbordet. I dag verkar det vara självklart att lägga telefonen framför sig för att hela tiden kunna kolla om det kommer...