fbpx
Kör regeringens flyttlasspolitik i diket?
26 juni, 2014 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmarknad, Avtalsrörelse, Nyheter, Universitet och högskolor

Doktorander utan skyddsnät

Så är då äntligen det så kallade Omställningsavtalet i hamn – ett avtal som reglerar vilket stöd anställda får när de förlorar jobbet. Utfallet är rätt så bra. Men inte för alla. De som på den statliga arbetsmarknaden nu tvingas stå tillbaka är en grupp som redan tidigare är hårt prövad. Jag talar om de nästan 20 000 doktorander som finns runt om på landets lärosäten.

 

Arbetsgivaren betraktar doktorander som utbildningsanställda. Om de blir av med jobbet får de inte samma ekonomiska förstärkningar som andra tidsbegränsade anställda åtnjuter. Det är både fel och orättvist.

 

Arbetsgivarverkets syn på doktorander är ledsam och man kan fråga sig vilka föreställningar statliga arbetsgivare egentligen har om hur excellent forskning skapas.

 

Doktorander har en enorm betydelse för svensk forskning. En stor del av den forskning som sker på våra lärosäten utförs av doktorander. Det är forskning som faktiskt kommer hela samhället tillgodo. Man kan utan överdrift hävda att landets doktorander är en kraftfull tillväxtmotor – särskilt för ett land som konkurrerar internationellt med hjälp av kunskap.

 

Beklagligt nog har inte universitetsledningarna varit särskilt engagerade i frågan – med ett undantag. Lunds universitet skickade i förra veckan ut ett pressmeddelande med ett skarpt budskap: ”De försämringar som föreslås gällande tidsbegränsade anställningar, såsom bl.a. doktorandtjänster och karriärtjänster för unga forskare, äventyrar flera forskares framtid och universitetens internationella konkurrenskraft”. Slutsatsen är att i stället för att försämra Trygghetsavtalet bör staten bidra till att förbättra personalpolitiken.

 

Faktum är att det gamla Trygghetsavtalet hjälpte till vid snabba omställningar och när staten behövde rekrytera till otrygga tidsbegränsade jobb. Nu har man tagit bort tryggheten för doktoranderna.

 

Den här gången kom vi inte ända fram via förhandlingsvägen. Men vi nöjer oss inte. Direkt efter sommar och semester påbörjar vi arbetet med att informera och påverka arbetsgivare, politiker och andra fackliga organisationer. Vi kommer att fortsätta slåss för att doktorander ska kunna forska under trygga förhållanden.

 

Och du, doktorand, som ännu inte gått med i facket – gör det. Vårt medlemserbjudande för doktorander är ett av marknadens bästa och dessutom får du en inkomstförsäkring som garanterar dig 80 procent av din lön. Vi kan, som fack, erbjuda ekonomisk trygghet till skillnad mot arbetsgivarna.

 

Mer från samma skribent

2021-11-22 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö

Just nu pågår det diskussioner på arbetsplatserna runt om i landet om hur många dagar en får jobba på distans. I alla fall på de platser där anställda under pandemin kunnat utföra sitt arbete just på distans. Det verkar som om samtalet främst handlar om...

2021-10-01 | Inger Ehn Knobblock | Jämställdhet

Högskolesektorn sticker ut i jämförelse med övriga sektorer på arbetsmarknaden; hälften av de som forskar uppger att det finns svårigheter att kombinera arbete med föräldraskap. Motsvarande uppgift för övriga arbetsmarknaden är knappa 20 procent...

2021-09-10 | Inger Ehn Knobblock | Ledarskap

Nyligen presenterade den fackliga centralorganisationen TCO en undersökning om chefernas farhågor i samband med distansarbete – Distansrevolutionen Så påverkar förändringen arbetsliv och livspussel.  Cheferna ger uttryck för att många avgörande...