fbpx
Kör regeringens flyttlasspolitik i diket?
26 juni, 2014 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmarknad, Avtalsrörelse, Nyheter, Universitet och högskolor

Doktorander utan skyddsnät

Så är då äntligen det så kallade Omställningsavtalet i hamn – ett avtal som reglerar vilket stöd anställda får när de förlorar jobbet. Utfallet är rätt så bra. Men inte för alla. De som på den statliga arbetsmarknaden nu tvingas stå tillbaka är en grupp som redan tidigare är hårt prövad. Jag talar om de nästan 20 000 doktorander som finns runt om på landets lärosäten.

 

Arbetsgivaren betraktar doktorander som utbildningsanställda. Om de blir av med jobbet får de inte samma ekonomiska förstärkningar som andra tidsbegränsade anställda åtnjuter. Det är både fel och orättvist.

 

Arbetsgivarverkets syn på doktorander är ledsam och man kan fråga sig vilka föreställningar statliga arbetsgivare egentligen har om hur excellent forskning skapas.

 

Doktorander har en enorm betydelse för svensk forskning. En stor del av den forskning som sker på våra lärosäten utförs av doktorander. Det är forskning som faktiskt kommer hela samhället tillgodo. Man kan utan överdrift hävda att landets doktorander är en kraftfull tillväxtmotor – särskilt för ett land som konkurrerar internationellt med hjälp av kunskap.

 

Beklagligt nog har inte universitetsledningarna varit särskilt engagerade i frågan – med ett undantag. Lunds universitet skickade i förra veckan ut ett pressmeddelande med ett skarpt budskap: ”De försämringar som föreslås gällande tidsbegränsade anställningar, såsom bl.a. doktorandtjänster och karriärtjänster för unga forskare, äventyrar flera forskares framtid och universitetens internationella konkurrenskraft”. Slutsatsen är att i stället för att försämra Trygghetsavtalet bör staten bidra till att förbättra personalpolitiken.

 

Faktum är att det gamla Trygghetsavtalet hjälpte till vid snabba omställningar och när staten behövde rekrytera till otrygga tidsbegränsade jobb. Nu har man tagit bort tryggheten för doktoranderna.

 

Den här gången kom vi inte ända fram via förhandlingsvägen. Men vi nöjer oss inte. Direkt efter sommar och semester påbörjar vi arbetet med att informera och påverka arbetsgivare, politiker och andra fackliga organisationer. Vi kommer att fortsätta slåss för att doktorander ska kunna forska under trygga förhållanden.

 

Och du, doktorand, som ännu inte gått med i facket – gör det. Vårt medlemserbjudande för doktorander är ett av marknadens bästa och dessutom får du en inkomstförsäkring som garanterar dig 80 procent av din lön. Vi kan, som fack, erbjuda ekonomisk trygghet till skillnad mot arbetsgivarna.

 

Inger Ehn Knobblock

Inger Ehn Knobblock har doktorerat i ett humanistiskt ämne och arbetar nu...

Mer från samma skribent

2020-06-15 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö

Under flera månader har nu på grund av pandemin anställda runt om i landet jobbat på distans. De har suttit framför skärmen i någon skrubb, vid köksbordet eller vid ett ergonomiskt godkänt skrivbord. Det här gäller ju förstås inte alla de som har...

2020-05-11 | Inger Ehn Knobblock | Universitet och högskolor

Förutom den ordinarie verksamheten, att utbilda 300 000 studenter och 18 000 forskarstuderande samt att bedriva avancerad forskning, ska universitet och högskolor dessutom: Utbilda fler inom bristyrken och ge fler möjlighet att komma trygga ur krisen...

2020-04-09 | Inger Ehn Knobblock | Statsförvaltning

Det är en rädsla som å ena sidan får oss att undvika ämnet helt och hållet, å andra sidan att be dessa tjänstemän om detaljerad vägledning: tala om för oss om vi kan äta lunch fyra kollegor emellan eller möta vänner över en grillbädd. Råd oss, ge oss...