fbpx
13 januari, 2014 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad, Arbetsmiljö, Nyheter

Det här är ett dåligt förslag Andersson!

 

”Det handlar om att effektivisera. Jag anser inte att man ska behöva känna oro för sina jobb.” Det säger Magdalena Andersson, ekonomisk politisk talesperson för (S) till Norrköpings Tidningar. Bakgrunden till uttalandet är att den socialdemokratiska talespersonen nyligen presenterade en knippe förslag till förändringar som partiet vill genomföra (SvT Nyheter). Och för att ha råd med dessa reformer föreslogs stora besparingar i statlig förvaltning. Vi talar här om besparingar i storleksordningen 10 miljarder kronor, fördelat på de största myndigheterna i Sverige.

Reaktionerna på detta utspel lät så klart inte vänta på sig. Britta Lejon var snabbt ute på Fackförbundet STs hemsida och i andra sociala medier med skarp kritik. ”Jag är mycket förvånad över att man så slarvigt avfärdar medborgarnas behov av statens tjänster … Det är nog snarare mer resurser som behövs än mindre. Se bara på Arbetsförmedlingen som har att hantera en rekordarbetslöshet och Försäkringskassan med enormt många ärenden. För att inte tala om hela järnvägsinfrastrukturområdet som behöver investeringar – inte nedskärningar. Nedskärningsplanerna stämmer inte överens med våra medlemmars verklighet”, skrev Britta Lejon.

Så även om Andersson senare försökte lugna oroliga statliga tjänstemän med att de inte behövde bekymra sig om sina jobb så kvarstår faktum: Det här är ett dåligt förslag!

För ST är det viktigt att varje skattekrona alltid används på bästa sätt. Förändringar och effektiviseringar måste genomföras om de är till gagn för verksamheten och tjänar myndighetens uppdrag. Men (S)-förslaget är ingen bra utgångspunkt då det saknar nödvändig verklighetsförankring och insikter om vardagen på många av de svenska myndigheterna. Många myndigheter är redan utsatta för kännbara rationaliseringar och vi inom ST får allt fler signaler om att arbetssituationen på många myndigheter är kraftigt ansträngd. Det är nog snarare mer resurser som behövs för tillfället – inte tvärtom.

Staten är dessutom mitt uppe i ett generationsskifte och här behövs stora nyrekryteringar. Resultatet från vår enkätundersökning Framtidsjobb i staten 2013-2018, där rekryteringsansvariga på statliga myndigheter, högskolor/universitet och statliga bolag, fick svara på frågor om kommande rekryteringsbehov, visar att det behövs 160 000 nyrekryteringar till statlig sektor inom tidsintervallet. Staten behöver således vara en attraktiv arbetsgivare för att klara denna utmaning. (Konkurrensen om arbetskraften från andra sektorer är hård.) Därför finns all anledning att se över lönepolitik, karriärvägar, arbetsuppgifternas innehåll och möjligheter till personlig utveckling i jobbet.

Staten och de som jobbar i den har också ett stort ansvar för service som bidrar till att samhällsekonomin fungerar väl och att näringsliv, företag och forskare har goda förutsättningar att skapa jobb och tillväxt. Det är viktiga uppgifter för att vårt samhälle ska fungera väl. Många av myndigheternas verksamheter ligger nära det demokratiska systemet och ger oss medborgare garanter för ett tryggt och säkert samhälle. Att rakt av ekonomiskt skära i detta ger stora negativa samhällskonsekvenser.

ST är det enda fackförbund som är specialiserat på statliga myndigheter och verk, statliga bolag, stiftelser, universitet och högskolor. Det innebär att vi inom ST har unika kunskaper om dessa verksamheter och vilka specifika förutsättningar som råder inom det statliga området. Talespersoner, politiska partier, intresseorganisationer med flera, som är nyfikna på staten och som vill veta mer, är alltid välkomna att höra av sig till oss. Vi bidrar gärna med fakta och sakkunskap. Det är nog så viktigt innan dåligt underbyggda förslag tillåts att sättas i rullning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer från samma skribent