fbpx
Martina Saar
18 maj, 2020 | Martina Saar | Arbetsmarknad

Den ljusnande framtid är vår

Utanför fönstret förändras och skiftar grönskan i olika färger, nästan från dag till dag. Det härliga vårljuset. De långa kvällarna som utlovar att sommaren snart är här. Att skolorna slutar och för vissa närmar sig studenten med stormsteg.

Det är något visst i luften denna tid av året. En vibrerande känsla av förväntningar och hopp.

I Per Anders Fogelströms romansvit om Stockholm, i boken I en förvandlad stad, skildras 1930-talets Sverige och den frustration som den unga generationen bar på. Känslan av att många vägar var stängda, ett minskat förtroende för vuxenvärlden och samhället i stort. Det är svårt att börja sitt vuxenliv när det inte ens går att få sitt första jobb. Är det den verklighet som årets studenter kommer att mötas av?

Ofullständiga studentbetyg 2020 beror inte nödvändigtvis på lathet, utan på grund av en pandemi som lett att det varit svårt att bedriva studier på distans. Lägg dessutom till att årets studenter kommer ut i en verklighet som kantas av varsel och hög arbetslöshet. Studenterna tillsammans med dem som saknar en tillsvidareanställning är dem som är mest utsatta i krisen, som SVT rapporterade om. Det är bra att regeringen nu hjälper unga till sommarjobb och fler högskoleplatser. Dock behövs en längre plan och särskilda insatser. Vi får se vad myndigheterna* kommer fram till, vilka fått uppdraget att utreda framtida insatser för unga som varken studerar eller arbetar.

Rapport efter rapport visar att vi är på väg in i den värsta recessionen sedan 1930-talets depression. EU-kommissionens-, Arbetsförmedlingens- och Statistiska centralbyråns (SCB) prognoser bekräftar detta. Politiker från höger till vänster är överens. Det är svåra tider vi står inför. I en sådan utveckling är frågan om det är nu vi behöver vårt utbildningsväsende som mest och en välfungerande arbetsförmedling.

Inför 2020 var Arbetsförmedlingens prognos att arbetslösheten skulle stiga. Siffrorna det då rörde sig om var 7,2 procent. I april 2020 var arbetslösheten uppe på 8,1 procent (6,7 procent april 2019). Prognosen i skrivande stund är 10 procent under 2020. Tyvärr ser det ännu värre ut för ungdomsarbetslösheten vilken är närmare 11 procent**. Hur blir det då till hösten? Sedan krisens början i mars har drygt 70 000 personer varslats och allt fler skriver in sig på Arbetsförmedlingen. I allt detta finns dock en ljusning. Det finns branscher som behöver personal.

Det behövs nya sätt att möta unga arbetslösa och utsatta grupper

Inom utbildning, vård och omsorg finns det ett rungande behov av folk. Därför behöver vi få igång arbetet med att få in människor i dessa samhällsviktiga yrken. För att möta dessa behov skulle ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och utbildningsväsendet vara en lösning. Kanske en form av etableringsjobb. För att människor ska kunna omskola sig till bristyrken, få ett fullständigt studentbetyg, inte behöva välja mellan utbildning och arbete eller fastna helt i arbetslöshet. Trycket på vuxenutbildningar skulle kunna mildras och fördelas samt minska utbildningsväsendets ”utbildningsskuld” som uppstått i krisens spår. I en tid när det är brist på lärare. Om vi istället kan få en balans mellan utbildning och arbete skulle det göra stor skillnad för individen, samhället och våra statliga institutioner.

Men då behövs Arbetsförmedlingen med ett tydligt uppdrag och mandat att utveckla sin verksamhet. Inte fokusera på överleva med hjälp av konstgjord andning med tillfälligt tillskjutna resurser, utan att veta hur det blir i framtiden. Det ger ingen arbetsro och ingen möjlighet till förändring, samarbete och innovation. Det som myndigheten behöver just nu. Det är dags att fatta beslut om Arbetsförmedlingens vara eller icke vara. Det är på tiden att politikerna erkänner att myndigheten behövs. Särskilt med tanke på arbetslöshetssiffrorna.

Fakta är att vi vet fortfarande inte var den här krisen slutar. Än är det långt ifrån över. Det vi vet är att arbetslösheten kommer öka. Politikerna behöver ta beslut. Politikerna behöver ta ansvar, för studentavgångarna 2020 och alla andra som hamnat i arbetslöshet. Sluta ge Arbetsförmedlingen konstgjord andning. Det är dags att ge myndigheten förutsättningar att andas på egenhand. Sverige behöver att Arbetsförmedlingen är välfungerande och kan ge människor stöd, hjälp och förutsättningar till omställning i en svår tid.

* Myndigheterna som fått uppdraget: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen.

** Personer som studerar eller liknande är borträknade från statistiken.

 

Mer från samma skribent

2021-05-07 | Martina Saar | Jämställdhet

Vi vet att kvinnor drabbas av ojämställda livsinkomster vilket beror på en rad olika faktorer under livet, som till exempel deltidsarbete, könssegregerad arbetsmarknad, fördelningen av det obetalda hemarbetet med mera. Vi vet också att det förekommer...

2021-04-12 | Martina Saar | Arbetsmiljö

I höstats publicerade min kollega Björn Hallberg och jag, rapporten Jobba hemifrån – är hemarbete här för att stanna?. Det arbetet satte vi igång med för nästan ett år sen. Inte trodde vi då att vi ett år senare fortfarande skulle jobba hemifrån...

2021-03-03 | Martina Saar | Diskriminering, Jämställdhet, Likabehandling

Vi vet att det finns en värdediskriminering av kvinnors arbete och att kvinnodominerade branscher dessutom har sämre arbetsmiljö. Vi vet också att kvinnor i snitt lägger nästan dubbelt så mycket tid på det obetalda hushållsarbetet än män, har större...