fbpx
29 november, 2017 | Elin Moberg | Offentlig upphandling

Dåligt med fackligt inflytande när staten upphandlar

Varje år upphandlar myndigheter och andra offentliga organisationer i Sverige varor och tjänster för över 630 miljarder kronor. Upphandlingen ökar år för år och myndigheter lägger allt mer av sin verksamhet på privata utförare. Samtidigt har vi de senaste åren sett ett antal skandaler relaterade till upphandling och outsourcing som sätter ljus på frågan hur myndigheter säkerställer kvalitet, rättssäkerhet och arbetsvillkor när verksamhet läggs ut. 

Vi tycker att det borde vara självklart att myndigheter ska ställa krav på att leverantörer har kollektivavtal, eller att de kan visa att de tillämpar villkor som är minst lika bra. Vi ser också en risk att meddelarfriheten och därmed öppenheten urholkas när myndigheters verksamhet utförs av aktörer som inte har samma yttrandefrihet som gäller i övrigt staten. Därför tycker vi att det ska ställas krav på att meddelarfrihet ska gälla även om uppdraget utförs av ett privat företag.  

Från Fackförbundet STs sida är vi säkra på att upphandlingarna blir bättre när myndigheten tar sig tid att samverka med och lyssna på de fackliga företrädarna på arbetsplatsen. Utöver den kunskap om verksamheten behov som de kan bidra med är de också en bra garant för att goda arbetsvillkor och andra sociala och miljömässiga krav inte glöms bort. Vi vet tyvärr att på många myndigheter kommer facket in för sent, när upphandlingen i princip är färdig. Här har vi nu påbörjat ett arbete med att ta fram stöd till våra förtroendevalda för att de ska kunna vara mer aktiva i hela upphandlingsprocessen. 

Ett större problem i sammanhanget är dock att många upphandlingar inte ens görs på den myndighet som ska lägga ut verksamhet. Många myndigheter gör inte en egen upphandling utan avropar från ett ramavtal som exempelvis Kammarkollegiet tecknat med en leverantör. Det är naturligtvis en bra service för myndigheterna. Problemet är bara att den upphandlingen gjorts helt utan fackligt inflytande. Varken på den myndighet som avropar tjänsten eller på central nivå när ramavtalet tecknas har den fackliga parten varit involverad. 

Vi i Fackförbundet ST tycker att detta behöver ändras. När regeringen nu ser över målen för offentlig upphandling vill vi se ett förtydligande som säkerställer det fackliga inflytandet vid upphandlingar.  

Elin Moberg

Elin Moberg, utredare på ST och statsvetare med bakgrund på myndighet...

Mer från samma skribent

2019-02-06 | Elin Moberg | Offentlig upphandling

Varje år upphandlar det offentliga varor och tjänster för över 600 miljarder kronor. Rätt använt är offentlig upphandling ett verktyg som kan ge hög kvalitet, bättre ekonomi och ökad effektivitet i den offentliga sektorn. Men allt för ofta går det inte...

2018-12-17 | Elin Moberg | Arbetsmarknad

Lönelotsarna får STs arbetslivs- och demokratipris för sitt arbete med att kartlägga och uppmärksamma ojämlika löner. Speciellt för i år är att priset delas ut på samma dag som vi uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt. Därför går priset till några...

2018-12-04 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Ingen som är intresserad av styrning och offentlig sektor har väl missat diskussionerna om tillitsbaserad styrning.  I början av förra mandatperioden deklarerade regeringen att det skulle vara slut med detaljkontroll och pinnjakt i stat och kommun och...