fbpx
24 januari, 2014 | Veera Littmarck | Nyheter

Dags för schysst offentlig upphandling – nya EU-regler på plats

Beslutsvägarna i EU är ofta långa och krångliga och diskussionen om nya upphandlingsregler har pågått i många år, redan 2011 skrev ST ett yttrande över EU kommissionens grönbok om offentlig upphandling. Att parlamentet nu fattat beslut om nya upphandlingsdirektiv är en delseger.

Att direktiven skulle komma och se ut som de gör, är ingen överraskning för någon eftersom man redan i månader var varit överens om direktiven mellan kommissionen, ministerrådet och parlamentets utskott.

Nästa steg för att vi ska få nya upphandlingsregler i Sverige är implementeringen av direktiven. Redan i september 2012 tillsatte regeringen en utredning om genomförande av ett då icke-existerande direktiv.

I svensk debatt om upphandlingsregler har ofta politiska argument klätts i juridisk argumentation eller EU-dimridåer att det inte är möjligt att ställa krav på schyssta villkor, arbetsmiljö eller liknande med hänvisning till EU:s upphandlingsregler. Egentligen har det inte handlat om begränsningar satta av EU-regler utan hur vi i Sverige valt att genomföra och i viss mån överimplementerat EU-direktiven.

Nu har vi nya upphandlingsregler på plats i EU och ska genomföra dessa i Sverige. Enligt EU-direktiven ska upphandlingar styras av “ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” och inte bara lägsta pris, större fokus kommer att kunna läggas på kvalité. miljöhänsyn och sociala krav. Dessutom ska medlemsstaterna se till att det vid upphandling går att ställa krav att arbetsrättsliga regler enligt lag och kollektivavtal följs, med andra ord att det kan att bli möjligt att ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling.

ST fortsätter att bevaka upphandlingsfrågorna och den svenska implementeringen, där vi behöver bevaka att det handlingsutrymme som ges i EU-direktiven för att kunna genomföra schyssta upphandlingar i Sverige genomförs.

 

Etiketter:
,

Veera Littmarck

Veera Littmarck är förbundsjurist på ST. Som den jurist jag är så är...

Mer från samma skribent

2019-05-23 | Veera Littmarck | EU

MBL (Lagen om medbestämmande i arbetslivet) är något vi ser som självklart på svensk arbetsmarknad. I Sverige ser vi det även som självklart att den ska omfatta hela arbetsmarknaden, så väl privatanställda som offentligt anställda. Så ser det inte ut i...

2017-11-15 | Veera Littmarck | Arbetsrätt

Arbetsdomstolen har idag meddelat dom i målet mellan Fackförbundet ST och Staten genom Arbetsgivarverket. Oaktat att Arbetsdomstolen inte gick på STs linje är det bra att det äntligen finns en tydlighet i vad som gäller när regeringen beslutar att...

2017-11-10 | Veera Littmarck | Arbetsrätt, Internationellt

De internationellt kända visselblåsarna är flera Anders Kompass, Edvard Snowden och Miranda Brown för att nämna några men den internationella regleringen som borde skydda dessa personer lyser med sin frånvaro. Dela det här:Klicka för att dela på Twitter...