fbpx
16 februari, 2018 | Elin Moberg | Arbetsmarknad

Dags för lön hela dagen

”Money, money, money, it’s a rich man’s world” sjöng Josefin Johansson på Sergels torg i veckan när 16:02-rörelsen samlades för att uppmärksamma löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Och det stämmer ju tyvärr. Fortfarande tjänar kvinnor i snitt 12% mindre än män, det kan omsättas till 4200 kronor i månaden eller 50 000 mindre per år. Du kan också se det som att kvinnor arbetar gratis från kl. 16.02, varje dag.

Trots att lika lön för lika eller likvärdigt arbete borde vara en självklarhet har kvinnor fortfarande lägre lön än män inom alla sektorer och i stort sett alla yrken på den svenska arbetsmarknaden. Det är till och med så att ju fler kvinnor det finns i ett yrke, desto lägre är lönen. När yrken går från att vara mans- till kvinnodominerade sjunker ofta löneläget, ett klassisk exempel är lärarlönerna.

Därför är det mer intressant att titta på siffran 12 % som utgör den faktiska löneskillnaden. Den så kallade vägda löneskillnaden när skillnader i yrke, sektor, utbildning och ålder vägts in ger en lägre siffra. Men den siffran döljer istället just det som skillnaderna i löneläge mellan yrken pekar på – nämligen att det handlar om en struktur där kvinnors arbete och kvinnodominerade yrken värderas lägre på hela arbetsmarknaden.

Just skillnader i yrke är också något regeringen bett Medlingsinstitutet att titta närmre på. Till september i år ska Medlingsinstitutet ge svar på hur lönerna förändrats mellan olika yrken utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Sedan ska man starta en dialog med arbetsmarknadens parter för att främja deras arbete med att minska löneskillnader mellan kvinnor och män. Det ska bli intressant att se hur man väljer att närmar sig just de svåra frågorna om hur vi värderar olika yrken och samhällsfunktioner. Det är det steg som behövs för att arbetet för jämställda löner ska fortsätta att utvecklas.

Fackförbundet ST är en del 16:02-rörelsen som arbetar för att uppmärksamma och driva på för jämställda löner. 16:02-rörelsen ställer fyra krav för att åtgärda de ojämställda lönerna.

  1. Jämställd föräldraförsäkring
  2. Samma rätt till heltid och trygga anställningsformer
  3. Skärpt tillsyn av diskriminering och årliga lönekartläggningar.
  4. Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.

Vill du också delta 16.02-rörelsens kampanj för jämställda löner? På Internationella kvinnodagen kl. 16:02 delar vi vårt gemensamma budskap i sociala medier, fäst klockslaget på din profilbild och skriv “Efter kl. 16:02 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Dags för #lönheladagen!″

——

16:02-rörelsen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer som tillsammans arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen

Etiketter:
,

Mer från samma skribent

2020-05-25 | Elin Moberg | Öppenhet

Via hemtjänst och äldreboenden har smittan drabbat just de som skulle isoleras och skyddas. Kanske var det oundvikligt, eller åtminstone väldigt svårt att undvika att sjukdomen skulle leta sig in just här. Men det är ändå något som skaver, och det...

2019-09-09 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Mest drabbat av nedskärningar i den statliga servicen är mindre orter på landsbygden, för många människor i glesbygd har avståndet till det närmaste myndighetskontoret ökat med många mil. Och värre kommer det att bli. SKLs ordförande Anders Knape gick i...

2019-03-29 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Idag meddelade regeringen att man tar ett viktigt steg för att en utbildning för statsanställda ska bli verklighet. En gemensam och obligatorisk utbildning för de som anställs i staten är en fråga som vi på ST drivit länge. Vi är glada att våra...