fbpx
16 februari, 2017 | Elin Moberg | Jämställdhet

Dags att gå hem eller dags för #lönheladagen?

Vad skulle du göra med 50 000 extra per år eller 4200 i månaden? Det är en fråga du kan ställa dig, i alla fall om du är man. För så mycket mindre tjänar kvinnor i genomsnitt än män. Du kan också se det som att kvinnor arbetar gratis en timme om dagen, från kl. 16.00, varje dag.

Trots att lika lön för lika eller likvärdigt arbete borde vara en självklarhet är skillnaden mellan kvinnors och mäns löner fortfarande 12,5%. Kvinnor har lägre lön än män inom alla sektorer och i stort sett alla yrken på den svenska arbetsmarknaden.

Ibland brukar man prata om vägd löneskillnad, det vill säga när skillnader i yrke, sektor, utbildning och ålder vägts in. Då är siffran istället 4,6%. Det är en mer bekväm siffra, men det finns trots det en viktig anledning till att prata om den faktiska löneskillnaden. Syftet är att synliggöra att det handlar om en struktur där kvinnors arbete och kvinnodominerade yrken värderas lägre på hela arbetsmarknaden. Det brukar också kallas för värdediskriminering.

Om man tar hänsyn till att kvinnor också jobbar mer deltid tjänar en kvinna i genomsnitt 3,6 miljoner kronor mindre än en man under ett arbetsliv. Detta får ekonomiska konsekvenser under hela livet, kvinnor får i genomsnitt 6 000 kronor mindre i pension än män varje månad.

Fackförbundet ST är medlemmar i 16.00-rörelsen för att uppmärksamma och driva på för jämställda löner. 16:00-rörelsen ställer tre krav för att åtgärda de ojämställda lönerna.

  1.  Jämställd föräldraförsäkring.
  2. Samma rätt till heltid och trygga anställningsformer.
  3. Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.

Vill du också delta i kampanjen? På Internationella kvinnodagen kl. 16:00 delar vi vårt gemensamma budskap i sociala medier, fäst klockslaget på din profilbild och skriv “Efter kl. 16:00 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Dags för #lönheladagen!″

——

16:00-rörelsen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer som tillsammans arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen

Elin Moberg

Elin Moberg, utredare på ST och statsvetare med bakgrund på myndighet...

Mer från samma skribent

2018-12-17 | Elin Moberg | Arbetsmarknad

Lönelotsarna får STs arbetslivs- och demokratipris för sitt arbete med att kartlägga och uppmärksamma ojämlika löner. Speciellt för i år är att priset delas ut på samma dag som vi uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt. Därför går priset till några...

2018-12-04 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Ingen som är intresserad av styrning och offentlig sektor har väl missat diskussionerna om tillitsbaserad styrning.  I början av förra mandatperioden deklarerade regeringen att det skulle vara slut med detaljkontroll och pinnjakt i stat och kommun och...

2018-11-22 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Hela sju av tio i STs undersökning svarar att de har en hög eller mycket hög arbetsbelastning. Dessutom går trenden åt fel håll, allt fler får allt mer att göra på jobbet. Många ger uttryck för allt mer slimmade organisationer, att man blivit färre utan...