fbpx
4 december, 2015 | Anna Lindman | Internationellt

COP21 och fackets roll

Just nu pågår FNs stora globala klimatkonferens COP21 i Paris. Fackföreningsrörelsen finns naturligtvis på plats och organiserar även sitt eget event inom ramen för konferensen: Trade Union Forum on Climate and Jobs.

 
För facket är det en självklarhet att vara en aktör i klimatfrågor. Som den internationella fackliga federationen ITUC uttrycker det: det finns inga jobb på en död planet. Redan idag påverkas miljontals människors möjligheter till inkomst av klimatförändringar. För fackföreningsrörelsen är det angeläget att agera för klimatet och samtidigt säkerställa att en klimatvänlig omställningspolitik tar hänsyn till berörda arbetstagares behov.

 
ITUC, som representerar 180 miljoner arbetstagare, sammanfattar fackens krav i anslutning till COP21 i tre punkter:

Det klimatavtal som presenteras måste innehålla åtaganden för en rättvis omställning av arbetsmarknaden

Världens regeringar behöver höja ambitionsnivån och skapa fler klimatvänliga jobb. En progressiv omställning till en klimatneutral politik leder till investeringar och därmed nya arbetstillfällen

Världens regeringar behöver även ge finansiellt stöd till de mest utsatta människorna för att se till att de inte betalar det högsta priset för klimatförändringarna

 
ST deltar i det globala miljöarbetet i första hand genom vårt medlemskap i Public Services International, (PSI) det globala facket för offentliga tjänster. PSI konstaterar att den offentliga sektorn och offentliga skattemedel behövs för att lyckas med ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Bland annat ställer en ständigt ökande urbanisering krav på stadsplanering och infrastruktur. Här krävs avfallshantering, vatten och sanitetslösningar, transport, utbildningslokaler och sjukvård – områden som i regel finansieras med offentliga medel.

 
Union to Union, den ramorganisation som förmedlar Sida-pengar till STs internationella arbete, har inför klimatmötet tagit fram en utvärdering av fackets klimatarbete. Där konstateras att PSI och andra globala fack spelar en nyckelroll i att föra dialog med globala aktörer, skapa kunskap som når så många som möjligt och att utveckla kapacitet hos sina medlemsfack så att de kan föra samma dialog på nationell nivå.

 
Genom sina internationella samarbetsprojekt har fackliga givare möjlighet att bidra till särskilda utvecklingssatsningar som ger kunskap och verktyg för fackens fortsatta organisering för hållbara och schysta jobb. Det är därför angeläget att fackliga samarbetsprojekt får fortsatt finansiering och kan fortsätta att göra skillnad på bred front.

Mer från samma skribent

2017-03-06 | Anna Lindman | Varumärke

Förbundsstyrelsen för ST har landat i att namnet behöver bytas. Ett nytt namn behövs för att tydliggöra vad vi som fackförbund ska bidra och verka för. Och för att förbundet ska kunna spela en mer aktiv roll. Dela det här:Klicka för att dela på Twitter...

2016-04-07 | Anna Lindman | Arbetsmarknad, Arbetsmiljö, Avtalsrörelse, Chefskap, Ledarskap, Myndighetsutövning, Statligt uppdrag, Statsförvaltning, Utveckling

Ledningen på Skatteverkets agerande, som uppdagades genom Panama Leaks, är bara en i raden av nyheter om ett moraliskt förfall och brist på omdöme hos makthavare. Nu gäller att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare med förtroende hos anställda och...

2016-02-11 | Anna Lindman | Internationellt

Nu är det hög tid att söka STs internationella stipendium. Är du yrkesverksam medlem och vill genomföra en studie som berör internationella fackliga frågor? Passa då på att söka! Senast den 1 mars vill vi ha din ansökan. Dela det här:Klicka för att dela...