fbpx
Händer som håller ett grönt skott
16 december, 2015 | Anna Lindman | Internationellt

COP21 – en uppföljning

För en dryg vecka sedan publicerade jag en blogg om den globala fackföreningsrörelsens tankar och krav inför COP21 – det globala klimatmötet i Paris. Hur gick det då?

 

Glädjande nog tecknades ett globalt rättsligt bindande klimatavtal. Det nya avtalet är historiskt då det är det första bindande avtalet som omfattar en majoritet av världens länder. Avtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas under 2 grader och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Från år 2020, det år som Kyotoavtalet löper ut, ska världens rika länder överföra hundra miljarder dollar årligen till utvecklingsländernas omställning. 2025 ska ett nytt finansieringsmål tas fram med de hundra miljarderna som golv.

 

Vad gör då ST mer konkret för klimatet? Utöver det arbete vi gör genom våra medlemskap i fackliga federationer på nordisk, europeisk och global nivå, har vi tagit fram en checklista för klimatsmarta arbetsplatser. Tillsammans med TCO tog vi initiativ till den så kallade TCO märkningen, en hållbarhetsmärkning för IT-produkter. Vi är stolta medlemmar i Fairtrade, en organisation som utöver att jobba för rättvisa arbetsvillkor även inkluderar en hållbarhetsaspekt i sin märkning.

 

Tycker du att vi borde göra mer? ST var först ut av alla fackförbund med att ha löpande motionsrätt. Det innebär att du som medlem eller förtroendevald kan lämna in en motion när du vill som vi sedan behandlar inom tre månader. Har ni på din arbetsplats kommit på något som du tycker att ST borde driva som fråga, skriv en motion! Miljö och klimat är en facklig fråga, som behöver hanteras på alla arenor, från arbetsplatser till styrelsemöten och kongresser.

 

Så här i högtidstider vill vi även passa på att slå ett slag för Musikhjälpen, Sveriges Radios årliga insamlingsevenemang. I år har Musikhjälpen klimatrelaterade katastrofer och hur dessa bäst förebyggs som tema. Gå gärna samman med dina kollegor och starta en insamling på din arbetsplats, just Musikhjälpen avslutas nu på lördag men det finns naturligtvis även andra aktörer som arbetar för miljön. Från STs kansli och regionkontor kommer vi att dra vårt strå till stacken.

Mer från samma skribent

2017-03-06 | Anna Lindman | Varumärke

Förbundsstyrelsen för ST har landat i att namnet behöver bytas. Ett nytt namn behövs för att tydliggöra vad vi som fackförbund ska bidra och verka för. Och för att förbundet ska kunna spela en mer aktiv roll. Dela det här:Klicka för att dela på Twitter...

2016-04-07 | Anna Lindman | Arbetsmarknad, Arbetsmiljö, Avtalsrörelse, Chefskap, Ledarskap, Myndighetsutövning, Statligt uppdrag, Statsförvaltning, Utveckling

Ledningen på Skatteverkets agerande, som uppdagades genom Panama Leaks, är bara en i raden av nyheter om ett moraliskt förfall och brist på omdöme hos makthavare. Nu gäller att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare med förtroende hos anställda och...

2016-02-11 | Anna Lindman | Internationellt

Nu är det hög tid att söka STs internationella stipendium. Är du yrkesverksam medlem och vill genomföra en studie som berör internationella fackliga frågor? Passa då på att söka! Senast den 1 mars vill vi ha din ansökan. Dela det här:Klicka för att dela...