fbpx
17 mars, 2022 | ST Admin | Demokrati, Internationellt

15 år med ST i Ukraina

I Sverige firar vi i år 100 år av demokrati. De flesta av oss som är födda här tar nog många av de rättigheter som en demokrati innebär för självklart. Rätten att fritt yttra sin åsikt, rätten att röra sig fritt i landet och över dessa gränser, rätten...

28 januari, 2022 | ST Admin | Demokrati

Politiken tar ansvar – när det passar

I teorin är vårt politiska system lättöverskådligt och det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan riksdag, regering och förvaltningen. Men denna mandatperiod som både präglats av politiskt kaos och en pandemi har gjort det ännu svårare att hänga med i...

25 augusti, 2020 | Henrik Ludvigsson | Demokrati

Staten – vi eller någon annan?

För staten, det är ju vi. Inte någon annan. Vårt förtroende för staten har mätts sedan 2016 av Kantar Sifo och Medieakademin i Förtroendebarometern. Denna barometer mäter årligen allmänhetens förtroende för samhällsinstitutioner, massmedier, politiska...

Björn Hallberg
4 maj, 2020 | Björn Hallberg | Demokrati

När krisen kommer

Tack vare dessa ömsesidiga strävanden har jag och många andra – inte minst människor vars socioekonomiska förutsättningar varit sämre än mina – fått en trygg uppväxt och en framtid att se fram emot. Det är dock enkelt att glömma bort all den hjälp...