fbpx
24 mars, 2022 | Martina Saar | Arbetsmiljö

Kris och konsekvens på Migrationsverket

Påståendet om att vi lever i osäkra tider har blivit mer och mer sann. Det ställer högre krav på våra myndigheter. De måste vara på tårna. De behöver hantera snabba omställningar i uppdrag och arbetsbelastning. Dessutom måste detta hanteras på ett sätt...

18 februari, 2022 | ST Admin | Arbetsmiljö

Skyddsstopp på pendeltågen

Det tog mig drygt trettio år innan jag som skyddsombud fick möjlighet att medverka vid ett skyddsstopp. Fast då endast i en rådgivande roll som ombudsman. Stoppet läggs rent faktiskt av modiga och kunniga skyddsombud på arbetsplatsen. Ett skyddsstopp är...

21 januari, 2021 | Martina Saar | Arbetsmiljö

Gör om gör rätt, Arbetsmiljöverket!

Det låter bra med ett förenklat och mer enhetligt språk, ta bort dubbelregleringar och andra delar som betraktats som onödiga eller utspelade. Intentionen må ha varit god från Arbetsmiljöverkets sida, men kritiken har inte varit nådig mot förslaget till...