fbpx
Vad händer med regionfrågan?
15 mars, 2017 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad

Bygg ut och nyanställ i staten men flytta inte på jobben

Idag har vi i ST lämnat in vårt yttrande till Näringsdepartementet och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht över Landsbygdskommitténs förslag. Kommittén har jobbat sedan sommaren 2015 och tagit fram hela 75 förslag för en sammanhållen politik för landsbygden, men där idén om att flytta 10 000 statliga jobb från Stockholmsregionen är den som hörts och debatterats flitigast.

Vi tycker att det är bra med långsiktiga politiska lösningar men vi tycker att det är smartare att bygga vidare på och rusta upp statlig verksamhet i landet än att flytta redan befintliga jobb från en ort till en annan.

ST tycker:

Vi vill att staten ska finnas i hela landet. Den statliga verksamheten ska präglas av god kvalitet och rättssäkerhet. I vårt yttrande för vi fram flera kloka förslag.

  • Sverige behöver fler poliser och fler polisstationer på fler platser. Infrastrukturen och järnvägsunderhållet är gravt eftersatt. Försvaret behöver utvecklas och det behövs många nya medarbetare på myndigheter och i annan statlig verksamhet. Därför bör regeringen satsa mer på att utveckla det som redan finns exempelvis Försäkringskassa, Länsstyrelser och Arbetsförmedling. Våra medlemmar behöver få fler kollegor för att möta medborgarnas krav och önskemål om god service.
  • Förlägg nya myndigheter utanför storstadsregionerna och skapa på så vis nya kvalificerade jobb runt om i landet.
  • Snabba på IT-utbyggnaden: Företag och boende i landsbygden måste ha tillgång till digital infrastruktur med hög överföringsgrad och täckningsgrad. Men vi tycker att det är en alltför blygsam målsättning att hela landet ska ha tillgång till detta först år 2025. Det måste ske snabbare.
  • Vi föreslås att staten samlar hela sin IT-infrastruktur hos en aktör, förslagsvis Svenska kraftnät. Det innebär att Teracom avbolagiseras och att bolagets verksamhet och tillgångar förs över till Svenska kraftnät.
  • Liksom Landsbygdskommittén avvisar vi postutredningens förslag som innebär en försämring av postservicen i landsbygden. Förslagen hotar femdagarsutdelningen och innebär sämre möjligheter att kunna bo och jobba på landsbygden.
  • Ett självklart villkor om statliga jobb ändå flyttas är att regeringen bidrar till en snabb och smidig omställning och avsätter ekonomiska resurser för detta.

Regeringen säger en sak men gör en annan

Vi ser att det är fullt möjligt att skapa fler kvalificerade statliga jobb utanför storstäderna genom att placera nya myndigheter där. Regeringen hade chansen när Skolforskningsinstitutet och Upphandlingsmyndigheten skulle starta. Men istället lades båda myndigheterna i Stockholmsregionen. Ett annat exempel är att Svenska institutets verksamhet på Gotland lades ner efter att regeringen dragit ner anslagen och de tolv tjänsterna flyttades till Gamla stan i Stockholm. Samma dag som Landsbygdskommittén föreslog att 10 000 jobb skulle flyttas tog Luftfartsverkets styrelse ett inriktningsbeslut i motsatt riktning och som innebär att flygtrafiken vid fem flygplatser ska fjärrstyras och 50 flygledarjobb flyttas från Kiruna, Östersund, Umeå, Visby och Malmö till Stockholm. Är det verkligen en vettig hållning?

För oss i ST är det viktigt att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet i statlig verksamhet. Regeringens nuvarande politik där man säger att statliga jobb ska flyttas från Stockholm men gör en annan sak – koncentrerar statliga jobb till Stockholm – leder inte bara till osäkerhet. Det äventyrar också möjligheterna att på lång sikt skapa och garantera en hållbar statlig verksamhet i hela landet. Regeringen bör nu ta ett helhetsgrepp över den statliga verksamheten och börja tala med en röst. I politiken måste behoven från medborgarna få ett större genomslag. Vi anser att det är bättre för Sverige och ger medborgarna en högre kvalitet att satsa på att utveckla de statliga verksamheterna och nyanställa än att lägga pengar på dyra flyttlass.

 

 

Mer från samma skribent