fbpx
Bild över Sveriges riksdag
20 september, 2017 | Marie Martinsson | Statsförvaltning

Budgeten 2018: Regeringen föreslår nya statliga servicekontor runt om i landet

Idag lägger regeringen förslag till statsbudgeten för 2018. Det mesta av innehållet är känt sedan tidigare. Rättsväsendet och polisen får mycket nya pengar som bland annat ska användas till nyanställningar. Barnbidraget höjs och en karensdag i arbetslöshetsförsäkringen förvinner. En ny myndighet kommer förmodligen att se dagens ljus den första januari 2018, då delegationen mot segregation övergår till att bli myndighet. Lokaliseringsort och uppdrag är ännu inte fastslaget. Alla förslag bygger dock på att regeringen vinner de folkvaldas gillande och att budgetförslagen kan tröskas igenom riksdagsbehandlingen senast under december månad i år.

ST saknar satsningar på statstjänstemannautbildning

Från STs sida hade vi gärna sett att regeringen hade lagt pengar för att underlätta utlokaliseringen av de statliga myndigheter som regeringen har bestämt att de ska flytta från Stockholmsregionen. Dessa flyttar inklusive letande efter nya lokaler och andra praktiska omständigheter får nu lösas inom ramen för myndigheternas ordinarie förvaltningsanslag. Det kommer nog inte att räcka. Regeringen får nog vara beredd på att öppna plånboken. Vi saknar också satsningar på en obligatorisk statstjänstemannautbildning för medarbetare och chefer.

Nya statliga servicekontor inrättas

Regeringen vill säkerställa att alla invånare får enkel tillgång till alla myndigheter. Ett förslag som därför lyfts fram är att det ska finnas statliga servicekontor i hela landet. Statens Servicekontor, som föreslås ansvara för löneadministration och annan administration för dessa kontor, har tidigare gjort en utredning åt regeringen och just föreslagit att lokala servicekontor inrättas runt om i landet.  Som ett första steg ska servicekontoren erbjuda service från dessa åtta myndigheter:

  • Försäkringskassan
  • Pensionsmyndigheten
  • Skatteverket
  • Arbetsförmedlingen
  • Migrationsverket
  • Kronofogdemyndigheten
  • Polisen
  • Trafikverket

Om alla dessa åtta myndigheter kommer att ingå eller om det tillkommer nya är ännu oklart. Stafettpinnen har nu tagits över av Mats Sjöstrand som fått regeringens uppdrag att gå vidare med förslagen och ro dem i land. Det ska bli verkstad helt enkelt. Vad ska då Mats Sjöstrand göra? Jo, i ett första steg ska han analysera och föreslå hur de lokala servicekontoren ska organiseras och säkerställa hur det kan finnas grundläggande statlig service i hela landet. Ganska snart ska en plan tas fram för hur kontoren ska kunna erbjuda service som avser Försäkringskassans, Pensionsmyndighetens och Skatteverkets verksamhet och även föreslå hur organisationen ska se ut och hur den ska finansieras. Detta ska vara färdigt senast den 15 december i år.

I ett andra steg ska Sjöstrand fundera över hur och när service som avser Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och förarprovsverksamheten vid Trafikverket kan ske vid de lokala kontoren. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2018. ST kommer att träffa Mats Sjöstrand för en dialog om förslagen.

Läs om huvuddragen i budgeten här i Publikt

 

 

Marie Martinsson

Utredare med förkärlek för yoga, huskatter och damfotboll. Boende i...

Mer från samma skribent

2019-03-04 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad

Med nedskärningarna på Arbetsförmedlingen töms landsbygden på kompetens och jobbmöjligheter. Det drabbar dem som behöver myndigheten allra mest. ST vädjar nu till regeringen: Skjut till mer resurser i vårbudgeten för att mildra situationen. Det skriver...

2019-01-29 | Marie Martinsson | Demokrati

STs ordförande Britta Lejon och förbundets internationella sekreterare Karin Brunzell har besökt Turkiet för att bevaka rättegångar mot fackliga statsanställda som riskerar långa fängelsestraff till följd av deras fackliga engagemang. Så här säger...

2019-01-22 | Marie Martinsson | Regeringsbildningen

Igår fick Sverige äntligen en regering. Det är bra. Nu kan ett antal viktiga processer komma igång. Den rödgröna regeringen vilar på 73 punkter som den kommit överens om med Liberalerna och Centerpartiet om. Några av punkterna handlar om...