fbpx
Bild som illustrerar STs stresskampanj
31 oktober, 2018 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Bryt den osunda utvecklingen. Vägra väggen 2019!

En rapport som nyligen kom visar att stressen kostar oss 62 miljarder kronor om året. Trots att vi har stor kunskap om orsakerna så uteblir handlingarna som skulle ge effekt.

En rapport som nyligen kom visar att stressen kostar oss 62 miljarder kronor om året. Trots att vi har stor kunskap om orsakerna så uteblir handlingarna som skulle ge effekt. Arbetslivet fortsätter i princip som vanligt trots alla varningssignaler. Att återhämta sig efter en utmattning tar lång tid ibland flera år. De som drabbas säger ofta att de vill leva ett lugnare liv, där jobbet går ihop med alla andra delar av vardagen som är själva livet. Rädslan över att bli sjuk igen är stor. Man är skör och lite kantstött.

Utmattning är ett strukturellt problem – inte ett resultat av att inte palla trycket

Utmattning är ett strukturellt problem och inte ett resultat av att inte palla trycket. Att inte orka mer, att kropp och själ ger signaler om att något är fel är ett sundhetstecken. Ibland ett resultat av att arbetsplatsen är felorganiserad, inte ger tid för återhämtning efter långa och jobbiga arbetspass där medarbetare bara förväntas köra på. Där det inte finns någon plats för reflektion. Resultatet ser vi genom att nästan 100 000 personer brakar rakt in i väggen varje år och kanske får men för livet. Därför ska vi  jobba med förebyggande insatser på arbetsplatsen, sägs det. Men att gå från fina ord till praktisk handling har visat sig vara nog så svårt.

STs Temperaturmätare 2018

Inom ST frågar vi medlemmar vart annat år om hur de ser på sin arbetsmiljö. Vår Temperaturmätare (arbetsmiljöundersökningen) visar att många saker har blivit bättre inom staten, till exempel den fysiska arbetsmiljön men att arbetsbelastning och stress ökar konstant och utgör en källa till utmattning och sjukfrånvaro.

Så här beskriver en medlem arbetsmiljön på sin arbetsplats: ”Trots höga sjukskrivningstal på grund av utmattningssyndrom jobbar man inte med något förebyggande arbete kring stress. Man gör inga förändringar på vad som påtalas som framkallar stress. Man frågar om arbetsmiljö och psykosocial hälsa men vidtar inga åtgärder.”   Tyvärr är inte detta en unik betraktelse utan ett ganska vanligt tillstånd i många medlemmars vardag.

Men det finns också spår av glädjeämnen. I undersökningen säger drygt hälften att den psykosociala arbetsmiljön är bra eller mycket bra. Det är en ökning. Men det är samtidigt illa att var femte person anser att den psykosociala arbetsmiljön är dålig eller mycket dålig. Det finns många orsaker; bland annat hög arbetsbelastning, vakanser som inte fylls, ledarskap som inte hinns med och ständiga omflyttningar och omorganisationer. Är inte personalen heller involverad i de förändringar som sker på arbetsplatsen, ja då ökar den psykiska belastningen och slitaget, vilket kan leda till ohälsa och utmattning.

Men det går så klart att skapa friska och sunda arbetsplatser. Många medlemmar säger att ett bra samarbete mellan kollegor, att hjälpas åt betyder oerhört mycket för trivsel och arbetsglädje, eget inflytande över det egna arbetet och att ha varierande arbetsuppgifter hamnar också i topp på plussidan.

Utveckla förutsättningarna för ett gott ledarskap i staten

ST menar att inte heller de ständiga besparingarna på staten kan fortsätta. Den utvecklingen måste brytas. Brist på resurser leder till en dålig arbetsmiljö som i första hand går ut över personalen men syvende och sist är det allmänheten som drabbas när service dras in. Vi har blivit fler invånare i Sverige och därför behövs mer resurser i form av pengar och personal i staten. Vi vill utveckla förutsättningarna för ett gott ledarskap och medarbetarskap. Vi vill att det satsas på chefer så att de kan ägna tid till sitt ledarskap.  Vi vill att alla chefer och medarbetare genomgår en obligatorisk statstjänstemannautbildning. Vi driver på för att det ska jobbas med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö på arbetsplatsen. Vi vill att personalen involveras vid förändringar, att arbetet planeras så att det finns tid för reflektion och återhämtning.

Bryt den osunda utvecklingen. Låt inte människor braka rakt genom väggen. Vägra väggen 2019.

Här kan du läsa allt om Temperaturmätaren 2018

Mer från samma skribent