fbpx
20 oktober, 2015 | Anna Lindman | Internationellt

Brysselbesök

I september besökte ST Bryssel tillsammans med SEUU – State Employees Union of Ukraine. Samarbetet mellan ST och SEUU har pågått sedan 2006 och syftar till att stärka kunskaperna om fackligt arbete hos SEUUs förtroendevalda samt att stärka förbundets demokratiska strukturer. STs internationella projekt bekostas till cirka 90 % av offentliga medel förmedlade via Sidas anslag till aktörer inom civilsamhället. Resterande 10 % bekostas via din medlemsavgift.

 
Besöket syftade till att förbereda SEUUs förtroendevalda på hur ett framtida ukrainskt EU-medlemskap skulle påverka landet politiskt och administrativt. Vi besökte därför olika EU-institutioner men hann även med att träffa representanter från bland annat Fackliga Brysselkontoret, svenska EU-representationen samt Ukrainas ambassad. Genom föreläsningar och workshops ska deltagarna sprida vidare kunskaperna till andra inom SEUU.

 

Jaap Wienen, vice ordförande för ITUC samt Yurii Pizhuk, vice ordförande för SEUU

 

Thomas Åding från STs styrelse, tolken Liudmyla Striliana samt Marita Ulvskog

Thomas Åding från STs styrelse, tolken Liudmyla Striliana samt Marita Ulvskog

 

Sveriges övergripande bistånd till Ukraina har fokus på demokratiutveckling och på ST är vi varma förespråkare av fackets roll i samhälleliga demokratiseringsprocesser (en roll som nyligen har fått det finaste av erkännanden genom Nobelkommitténs val att dela ut årets fredspris till bland annat en facklig organisation). Ett fackförbund är ju i sig en demokratisk organisation och har därför goda möjligheter att påverka omgivande samhälle i samma riktning.

 
Från både STs och SEUUs sida finns det en positiv syn på att integrera Ukraina i EU. Vid möten med människor i framförallt Kiev och de västliga delarna av landet blir det tydligt att majoriteten av ukrainarna vill se ett självständigt, demokratiskt Ukraina som är en del av Europa. Genom ditt medlemskap i ST bidrar du till att Ukrainas statsanställda är väl förberedda på en europeisk integrering och har kompetensen att leda en statsförvaltning värdig en modern demokrati.

 

_DSC5799 (2)

Mer från samma skribent

2017-03-06 | Anna Lindman | Varumärke

Förbundsstyrelsen för ST har landat i att namnet behöver bytas. Ett nytt namn behövs för att tydliggöra vad vi som fackförbund ska bidra och verka för. Och för att förbundet ska kunna spela en mer aktiv roll. Dela det här:Klicka för att dela på Twitter...

2016-04-07 | Anna Lindman | Arbetsmarknad, Arbetsmiljö, Avtalsrörelse, Chefskap, Ledarskap, Myndighetsutövning, Statligt uppdrag, Statsförvaltning, Utveckling

Ledningen på Skatteverkets agerande, som uppdagades genom Panama Leaks, är bara en i raden av nyheter om ett moraliskt förfall och brist på omdöme hos makthavare. Nu gäller att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare med förtroende hos anställda och...

2016-02-11 | Anna Lindman | Internationellt

Nu är det hög tid att söka STs internationella stipendium. Är du yrkesverksam medlem och vill genomföra en studie som berör internationella fackliga frågor? Passa då på att söka! Senast den 1 mars vill vi ha din ansökan. Dela det här:Klicka för att dela...