fbpx
Temperaturmätaren 2016
20 februari, 2017 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Brinner du för arbetsmiljö? – Ta en titt på Partsrådets hemsida

Bra arbetsmiljö skapar arbetsglädje! STs medlemsundersökningar visar att en stor majoritet av medlemmarna tycker att just arbetsmiljön är en mycket viktig fråga för ST att arbeta med. Många medlemmar säger att den fysiska arbetsmiljön blivit bättre men att de vill se förändringar inom den psykosociala arbetsmiljön. Framför allt handlar det om komma till rätta med arbetsbelastning (stress, press och för små möjligheter att påverka det egna arbetet). För att kunna följa utvecklingen behöver vi mäta hur arbetsmiljön förändras över tid. Sker det några förbättringar? På vilka områden? Vad kan göras bättre? Under flera år har vi tagit tempen på arbetsmiljön i de så kallade Temperaturmätarna där vi ställt frågor till medlemmar och skyddsombud/HSO. De undersökningarna ska vi fortsätta med. Men kansliet kommer nu också att ta fram ett särskilt mätinstrument för att mer noga kunna mäta vad som händer med arbetsmiljön under den här kongressperioden. Mer info om hur det är tänkt och när i tid det sätter igång kommer i nyhetsbrev till medlemmar och förtroendevalda. På st.org/arbetsliv/arbetsmiljö samlar vi information, tips och länkar om arbetsmiljö i stort och borrar lite djupare i det som har betydelse för dem som jobbar på statligt uppdrag. Även den sidan kommer att utvecklas under 2017.

Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv

ST finns också representerat i Partsrådet som är en ideell förening. Medlemmarna är OFR/S,P,O, Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko. Partsrådet stödjer lokala parter i gemensamma frågor som de centrala parterna fastställt i kollektivavtal. Ett viktigt syfte är att stötta lokala parter i arbetet med att förebygga, hantera och samverka kring arbetsmiljöfrågor. Fokus ligger på att främja hälsa och minska sjuktal, om faktorer och förhållanden i arbetet som har särskilt stor påverkan på hälsa och välbefinnande. Partsrådet arrangerar arbetsmiljöutbildningar, seminarier och servar med verktyg som kan användas i arbetsmiljöutbildningar på myndigheter. Den breda utbildningssatsning inom arbetsmiljöområdet som Partsrådet drog igång för några år sedan fortsätter nu även 2017-2019. Totalt har fem utbildningar tagits fram, som rör systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö. Utbildningarna är komplement och ska inte ersätta befintliga utbildningar på myndigheterna. Brinner du för arbetsmiljö? Ta en titt på Partsrådets hemsida för inspiration och tips.

 

 

 

 

Mer från samma skribent

2019-12-10 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad

I går kunde vi läsa om att regeringen och samarbetspartierna skjuter upp AF-reformen till 2022. Mycket bra att de låter det ta den tid som kan behövas för att få omgörningarna på plats och inte hasta och slarva  igenom reformen. Det är något som...

2019-10-23 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

  Det är en vanlig jobbardag idag, en onsdag. Du kanske inte tänker något särskilt om just den här dagen. Du sköter ditt uppdrag idag den 23 oktober som i alla andra dagar. Kanske får du ett tack av dina kollegor som snappat upp att det idag är...

2019-10-08 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Arbetsmarknaden är på många områden väldigt könsuppdelad. Arbetsmiljöforskaren Annika Härenstam brukar dock inte hänga upp sig vid resonemang om kvinnors ohälsa.-  Visst pratar vi ofta om arbetsmiljö och kvinnors ohälsa, säger Annika Härenstam som menar...