Temperaturmätaren 2016
20 februari, 2017 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Brinner du för arbetsmiljö? – Ta en titt på Partsrådets hemsida

Bra arbetsmiljö skapar arbetsglädje! STs medlemsundersökningar visar att en stor majoritet av medlemmarna tycker att just arbetsmiljön är en mycket viktig fråga för ST att arbeta med. Många medlemmar säger att den fysiska arbetsmiljön blivit bättre men att de vill se förändringar inom den psykosociala arbetsmiljön. Framför allt handlar det om komma till rätta med arbetsbelastning (stress, press och för små möjligheter att påverka det egna arbetet). För att kunna följa utvecklingen behöver vi mäta hur arbetsmiljön förändras över tid. Sker det några förbättringar? På vilka områden? Vad kan göras bättre? Under flera år har vi tagit tempen på arbetsmiljön i de så kallade Temperaturmätarna där vi ställt frågor till medlemmar och skyddsombud/HSO. De undersökningarna ska vi fortsätta med. Men kansliet kommer nu också att ta fram ett särskilt mätinstrument för att mer noga kunna mäta vad som händer med arbetsmiljön under den här kongressperioden. Mer info om hur det är tänkt och när i tid det sätter igång kommer i nyhetsbrev till medlemmar och förtroendevalda. På st.org/arbetsliv/arbetsmiljö samlar vi information, tips och länkar om arbetsmiljö i stort och borrar lite djupare i det som har betydelse för dem som jobbar på statligt uppdrag. Även den sidan kommer att utvecklas under 2017.

Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv

ST finns också representerat i Partsrådet som är en ideell förening. Medlemmarna är OFR/S,P,O, Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko. Partsrådet stödjer lokala parter i gemensamma frågor som de centrala parterna fastställt i kollektivavtal. Ett viktigt syfte är att stötta lokala parter i arbetet med att förebygga, hantera och samverka kring arbetsmiljöfrågor. Fokus ligger på att främja hälsa och minska sjuktal, om faktorer och förhållanden i arbetet som har särskilt stor påverkan på hälsa och välbefinnande. Partsrådet arrangerar arbetsmiljöutbildningar, seminarier och servar med verktyg som kan användas i arbetsmiljöutbildningar på myndigheter. Den breda utbildningssatsning inom arbetsmiljöområdet som Partsrådet drog igång för några år sedan fortsätter nu även 2017-2019. Totalt har fem utbildningar tagits fram, som rör systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö. Utbildningarna är komplement och ska inte ersätta befintliga utbildningar på myndigheterna. Brinner du för arbetsmiljö? Ta en titt på Partsrådets hemsida för inspiration och tips.

 

 

 

 

Mer från samma skribent

2018-11-15 | Marie Martinsson | Budget

Regeringens budgetförslag är en besvikelse för många som förväntat sig utlovade satsningar. Orsaken är att budgetförslagen läggs fram av en övergångsregering och får inte innehålla politiska förslag. Här följer en kort kommentar av Britta Lejon. Här kan...

2018-10-31 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Vi vill utveckla förutsättningarna för ett gott ledarskap och medarbetarskap. Vi vill att det satsas på cheferna så att de kan ägna tid till sitt ledarskap. Vi vill att alla chefer och medarbetare genomgår en obligatorisk statstjänstemannautbildning. Vi...

2018-10-23 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

De som ofta eller dagligen möter medborgare i sitt arbete har en mycket utsatt arbetsmiljö. Det visar Fackförbundet ST:s medlemsundersökning om arbetsmiljön i staten 2018. Dela det här:Klicka för att dela på Twitter (Öppnas i ett nytt fönster)Klicka för...