fbpx
30 november, 2016 | Sofia Johansson | Statsförvaltning

Bra att Värdegrundsdelegationen vill ha utbildning

Igår var det slutseminarium med Värdegrundsdelegationen. Nu tar Statskontoret över och tar ansvar för en del av fortsättningen. Vi på ST gläds verkligen åt att principer som demokrati, legalitet och objektivitet i staten får en permanent plats. Frågorna har hattat runt på Verva, Krus och nu senast på Värdegrundsdelegationen. Låt dem nu stanna på Statskontoret under överskådlig tid.

Delegationen lämnar inte sitt slutbetänkande förrän i nästa vecka men deras viktigaste förslag blev känt redan igår. Lena Marcusson, ordförande i värdegrundsdelegationen uttryckte det på seminariet som utbildning, utbildning och utbildning.

De kommer att föreslå att det ska bli en introduktion för nyanställda om den gemensamma värdegrunden i staten. Såväl för chefer som för medarbetare. Det är så klart ett klokt förslag att få en utbildning i statstjänstemannarollen. När det finns särskilda lagar och förhållningssätt för de som jobbar inom staten så måste de också läras ut.

Det saknas ju inte exempel på att det brister i en del statliga verksamheter, Skatteverket, Riksrevisionen och Arbetsförmedlingen är ju några på sistone.

Mer från samma skribent

2017-11-07 | Sofia Johansson | Staligt uppdrag

Ordförande i Svenskt Näringsliv Leif Östling sysslar med skatteplanering och vill inte betala skatt i Sverige. Med det har han också tappat sin trovärdighet som opinionsbildare i skattefrågor. Även statliga bolag stöttar Svenskt Näringslivs...

2017-10-12 | Sofia Johansson | Statsförvaltning

Flera myndigheter ska flytta från Stockholm till andra orter. Än så länge berörs minst 500 personer. Eftersom ST är största fack inom staten så berörs många av våra medlemmar och därför är det en viktig fråga för oss. I förra veckan åstadkom vi ett bra...

2017-05-24 | Sofia Johansson | Staligt uppdrag

Vi vill att det införs en obligatorisk statstjänstemannautbildning. Alla anställda på statligt uppdrag ska gå igenom en utbildning som ger kunskaper om exempelvis myndighetsutövning, offentlighetsprincipen, sekretess, bisysslor och meddelarskyddet...