fbpx
Ansökan utdrag belastningsregistret
13 juni, 2013 | Inger Ehn Knobblock | Integritet

Bra att utreda registerutdrag

Fackförbundet ST tycker att det är bra att regeringen beslutat att tillsätta en utredning som relativt skyndsamt ska se över frågan om registerutdrag i arbetslivet. Vi ser allvarligt på att arbetsgivare mer eller mindre rutinmässigt kräver utdrag ur belastningsregistret oavsett om arbetets karaktär kräver det. Självklart finns det flera yrken där det finns ett reellt behov av att granska arbetssökandes bakgrund men långt ifrån alla arbetsgivare som vill se dessa utdrag har rimliga skäl till det.

Enligt arbetsmarknadsministern Hillevi Engström är antalet utdrag från belastningsregistret fem gånger så vanligt i dag än för tio år sedan – en förskräckande trend. Därför är det bra att en granskning görs. Inte minst mot bakgrund av att ett felaktigt nyttjande riskerar att kraftigt försvåra för människor att få ett jobb.

Vi får inte luras att tro att ett utdrag ur belastningsregistret förutspår en persons tillförlitlighet. Det berättar bara vad en person varit dömd för. Vi måste vara särskilt försiktiga när det handlar om unga människor. Kanske var brottet en engångshändelse? Kanske personen mognat och lärt sig av sin dyrköpta erfarenhet?

Vi menar att det är viktigt att den som söker ett arbete ska ha ett bra skydd när det gäller den personliga integriteten. Fortsätter den här utvecklingen riskerar vi snart att ha ett kontrollsamhälle som aldrig glömmer något och som alltid ser till att ett brott aldrig sonas – det vore ju en förfärande utveckling. De människor som begår brott och sedan fälls för dem måste ju efter att avtjänat sitt straff både kunna komma tillbaka till samhället och skapa sig en framtid. Sverige har inte råd att stänga ute människor och förpassa dem till ett liv utan rättssäkert bemötande. Vi måste ge människor en chans till.

Inger Ehn Knobblock

Inger Ehn Knobblock har doktorerat i ett humanistiskt ämne och arbetar nu...

Mer från samma skribent

2021-03-26 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö

Den här tankefiguren ställer till problem eftersom doktoranden både är student och anställd. Ansvaret för doktorandens arbetssituation faller lätt mellan stolarna. I arbetslivet möter individen arbetsmiljön som en helhet – såväl fysiskt som...

2020-06-15 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö

Under flera månader har nu på grund av pandemin anställda runt om i landet jobbat på distans. De har suttit framför skärmen i någon skrubb, vid köksbordet eller vid ett ergonomiskt godkänt skrivbord. Det här gäller ju förstås inte alla de som har...

2020-05-11 | Inger Ehn Knobblock | Universitet och högskolor

Förutom den ordinarie verksamheten, att utbilda 300 000 studenter och 18 000 forskarstuderande samt att bedriva avancerad forskning, ska universitet och högskolor dessutom: Utbilda fler inom bristyrken och ge fler möjlighet att komma trygga ur krisen...