fbpx
Ansökan utdrag belastningsregistret
13 juni, 2013 | Inger Ehn Knobblock | Integritet

Bra att utreda registerutdrag

Fackförbundet ST tycker att det är bra att regeringen beslutat att tillsätta en utredning som relativt skyndsamt ska se över frågan om registerutdrag i arbetslivet. Vi ser allvarligt på att arbetsgivare mer eller mindre rutinmässigt kräver utdrag ur belastningsregistret oavsett om arbetets karaktär kräver det. Självklart finns det flera yrken där det finns ett reellt behov av att granska arbetssökandes bakgrund men långt ifrån alla arbetsgivare som vill se dessa utdrag har rimliga skäl till det.

Enligt arbetsmarknadsministern Hillevi Engström är antalet utdrag från belastningsregistret fem gånger så vanligt i dag än för tio år sedan – en förskräckande trend. Därför är det bra att en granskning görs. Inte minst mot bakgrund av att ett felaktigt nyttjande riskerar att kraftigt försvåra för människor att få ett jobb.

Vi får inte luras att tro att ett utdrag ur belastningsregistret förutspår en persons tillförlitlighet. Det berättar bara vad en person varit dömd för. Vi måste vara särskilt försiktiga när det handlar om unga människor. Kanske var brottet en engångshändelse? Kanske personen mognat och lärt sig av sin dyrköpta erfarenhet?

Vi menar att det är viktigt att den som söker ett arbete ska ha ett bra skydd när det gäller den personliga integriteten. Fortsätter den här utvecklingen riskerar vi snart att ha ett kontrollsamhälle som aldrig glömmer något och som alltid ser till att ett brott aldrig sonas – det vore ju en förfärande utveckling. De människor som begår brott och sedan fälls för dem måste ju efter att avtjänat sitt straff både kunna komma tillbaka till samhället och skapa sig en framtid. Sverige har inte råd att stänga ute människor och förpassa dem till ett liv utan rättssäkert bemötande. Vi måste ge människor en chans till.

Inger Ehn Knobblock

Inger Ehn Knobblock har doktorerat i ett humanistiskt ämne och arbetar nu...

Mer från samma skribent

2018-12-05 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö, Chefskap, Ledarskap, Staligt uppdrag

  Fackförbundet ST har studerat hur chefer i statlig verksamhet erfar sin arbetsmiljö. Resultaten visar att många chefer trivs. De känner att de gör ett viktigt jobb och de bryr sig om medarbetarnas arbetssituation. De flesta är nöjda med den...

2018-10-02 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö, Chefskap, Nyheter, Universitet och högskolor

Resultatet av Fackförbundet ST s undersökning Hur har du det på jobbet? visar att doktorander i låg grad upplever att de kan vila från jobbet. Avhandlingsarbetet tycks inflätas snart sagt i varje skrymsle av en doktorands liv. Därför måste cheferna vid...

2015-09-02 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö, Chefskap, Förändring, Ledarskap, Nyheter

Jag skulle inte tro att jag är ensam om att ha suttit på möten där mobilerna varit huvudattraktionen för de flesta runt sammanträdesbordet. I dag verkar det vara självklart att lägga telefonen framför sig för att hela tiden kunna kolla om det kommer...