fbpx

Arkiv

Inlägg från

24 mars, 2022 | Martina Saar | Arbetsmiljö

Kris och konsekvens på Migrationsverket

Påståendet om att vi lever i osäkra tider har blivit mer och mer sann. Det ställer högre krav på våra myndigheter. De måste vara på tårna. De behöver hantera snabba omställningar i uppdrag och arbetsbelastning. Dessutom måste detta hanteras på ett sätt...

17 mars, 2022 | ST Admin | Demokrati, Internationellt

15 år med ST i Ukraina

I Sverige firar vi i år 100 år av demokrati. De flesta av oss som är födda här tar nog många av de rättigheter som en demokrati innebär för självklart. Rätten att fritt yttra sin åsikt, rätten att röra sig fritt i landet och över dessa gränser, rätten...

18 februari, 2022 | ST Admin | Arbetsmiljö

Skyddsstopp på pendeltågen

Det tog mig drygt trettio år innan jag som skyddsombud fick möjlighet att medverka vid ett skyddsstopp. Fast då endast i en rådgivande roll som ombudsman. Stoppet läggs rent faktiskt av modiga och kunniga skyddsombud på arbetsplatsen. Ett skyddsstopp är...

28 januari, 2022 | ST Admin | Demokrati

Politiken tar ansvar – när det passar

I teorin är vårt politiska system lättöverskådligt och det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan riksdag, regering och förvaltningen. Men denna mandatperiod som både präglats av politiskt kaos och en pandemi har gjort det ännu svårare att hänga med i...