fbpx
Vad kommer den nya postlagen att innebära?
21 mars, 2018 | Marie Martinsson | Infrastruktur

Blir servicen bättre med en ny postlag?

Sverige får en ny postlag den 1 april? Vad kommer den att innebära? Och vilka förändringar kommer medborgarna att möta? Det var frågor som STs avdelning PostNord ställde vid dagens välbesökta medlemsseminarium:

Magnus Kolsjö, till vardags utredare på ST modererade den namnkunniga panelen. Medverkade gjorde Teresia Dissel, avdelningsordförande för ST inom PostNord, Teres Lindberg (S) riksdagsledamot Trafikutskottet, Erik Ottosson (M) riksdagsledamot Trafikutskottet, STs ordförande Britta Lejon och Håkan Ericsson, VD och koncernchef PostNord.

Ny postlag innebär att kravet på övernattleverans upphör

Seminariet bjöd på livliga diskussioner kring PostNords ställning som samhällsbärande posttjänstleverantör och om de utmaningar som bolaget står inför nu och i framtiden. Vilken service kan medborgarna förvänta sig? Vilka krav kan de ställa på en säker postleverans av hög kvalitet och till ett rimligt pris. Konkurrensen från Kinaimport och andra leverantörer är stor.

När den nya postlagen träder i kraft den 1 april sker en stor förändring. Den innebär att posttjänstleverantörer inte längre behöver leverera över natt. Tvådagarsbefordran blir istället ett nytt krav. Många kommer att tycka att det är en klar försämring. Vad är skälet till detta? Först och främst driver samhällsutvecklingen på med ett ändrat brevbeteende. Digitaliseringen innebär att allt fler skickar brev och fakturor elektroniskt via mejl och allt fler myndigheter kommunicerar med medborgare via en elektronisk brevlåda. Allt färre skickar post på traditionellt sätt.

ST anser dock att det är beklagligt att den nya lagen luckrar upp kravet på övernattsbefordran. ST menar att det finns andra sätt att åtgärda effektivitetbehovet i förhållande till kostnaderna för att leverera post.

Prisregleringen var en annan het fråga under seminariet. Utifrån lagstiftarens perspektiv ska försändelser kunna ske till och från medborgaren på ett effektivt sätt. Politiken vill kunna upprätthålla infrastrukturen oaktat vem som utför uppdraget.

Håkan Ericsson, VD och koncernchef PostNord, pekade på att konkurrensutsättningen i grunden är bra men att den måste ske på lika villkor. Britta Lejon argumenterade för att utgångspunkten ska vara att alla aktörer på postmarknaden är med och betalar för hela kostnaden för samhällsuppdraget.

Erik Ottosson (M) menade att ett sätt är att aktörerna på marknaden borde kunna fungera som kravställare i en branschsamverkan. Ottosson var tydlig med att lägga till att han då inte menar kartellbildning. Teres Lindberg (S) replikerar att det snarare handlar om att se över hela infrastrukturen eftersom det fysiska brevet sannolikt är på utdöende.

Vad hände med riksdagsbeslutet om boxar i flerfamiljshus?

Moderatorn Magnus Kolsjö undrade vad som hände med beslutet om att införa fastighetsboxar? Det är ju en viktig arbetsmiljöfråga för brevbärarna. Teres Lindberg svarade att det i grunden är en kostnadsfråga. Vem ska egentligen ta kostnaden? Kostnadsbilden är än så länge väldigt otydlig.

Hur såg panelen på regleringar kring cabotagereglerna? Det är ju ett bekymmer att utländska åkerier reser in i Sverige för att utföra transporter. Dessa åkerier bryter mot regelverket för gränsöverskridande transporter. De bryter också mot EUs utstationeringsdirektiv. Till viss del anlitar PostNord dessa åkerier.

Håkan Ericsson svarar att PostNord visserligen anlitar dessa åkerier men i mycket liten del. Bara en  procent av postens hela transportservice utgörs av cabotage och att bolaget har etiska krav i verksamheten.

Vad händer med PostNord i framtiden?

-Mycket kommer handla om valmöjligheter, säger Håkan Ericsson. Mottagaren kommer kunna ställa krav på hur ofta leveranser ska ske och i vilket format.

Här kan du läsa om vad ST tycker om en ny postlag.

 

Marie Martinsson

Utredare med förkärlek för yoga, huskatter och damfotboll. Boende i...

Mer från samma skribent

2019-12-10 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad

I går kunde vi läsa om att regeringen och samarbetspartierna skjuter upp AF-reformen till 2022. Mycket bra att de låter det ta den tid som kan behövas för att få omgörningarna på plats och inte hasta och slarva  igenom reformen. Det är något som...

2019-10-23 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

  Det är en vanlig jobbardag idag, en onsdag. Du kanske inte tänker något särskilt om just den här dagen. Du sköter ditt uppdrag idag den 23 oktober som i alla andra dagar. Kanske får du ett tack av dina kollegor som snappat upp att det idag är...

2019-10-08 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Arbetsmarknaden är på många områden väldigt könsuppdelad. Arbetsmiljöforskaren Annika Härenstam brukar dock inte hänga upp sig vid resonemang om kvinnors ohälsa.-  Visst pratar vi ofta om arbetsmiljö och kvinnors ohälsa, säger Annika Härenstam som menar...