fbpx
Arbetsmiljöverkets regelförnyelse
19 januari, 2018 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Blir arbetsmiljöarbetet lättare med en ny struktur?

Arbetsmiljöarbetet är väldigt reglerat och tur är väl det. Men det finns också så mycket material och checklistor att det kan vara svårt att veta var en ska börja leta för att hitta.  Till exempel finns det över 2 000 föreskrifter att hålla reda på som i sin tur är organiserade i 72 häften. Även Arbetsmiljöverket som vakar över dessa föreskrifter och häften anser att det är en smula krångligt. Nu vill verket förenkla reglerna utan att kraven sänks. Förslaget är att 72 häften blir 17. Förändringarna ska göra reglerna enklare och mer användarvänliga. Samtidigt ska verket satsa mer på att reglerna ska kunna hittas digitalt.

-Förutsättningarna att leva upp till föreskrifterna blir bättre. Det ska vara enklare att förstå och följa reglerna. Strukturen ska på ett bättre sätt visa hur de olika föreskrifterna hänger ihop, ge stöd för att minska dubbelregleringar och överlappningar och hantera frågor som vi möter i det moderna arbetslivet, säger Torben Vincentson, som ansvarar för regelförnyelsearbetet på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverkets förändringsarbete är dock en del av en större EU-process och en del av EUs arbete med att förenkla och minska antalet regler för företagen. Så det är kanske inte bara bra med förenklingar? Här finns en del facklig oro.

LO och Svenskt Näringsliv är kritiska till att de inte har fått vara tillräckligt delaktiga i Arbetsmiljöverkets arbete. I Norge har en liknande förändring redan genomförts, där har kritiken handlat om att det har blivit krångligare att hitta.

Ännu är det inte klart om det blir en så radikal förändring som Arbetsmiljöverket har presenterat. En utredning har hittills gjorts men verkets generaldirektör har ännu inte satt ner foten eller tagit ställning till det fortsatta arbetet. Om det blir ett ja kan den ny strukturen vara på plats tidigast i slutet av 2021. Arbetsmarknadens parter har fått ta del av förslaget och de kommer att ges möjligheter att komma med synpunkter. De kommer även i fortsättningen att vara involverade i regelförnyelsearbetet.

 

 

 

Marie Martinsson

Utredare med förkärlek för yoga, huskatter och damfotboll. Boende i...

Mer från samma skribent

2019-01-08 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Många av oss är tillbaka på jobbet efter julledigheten. Nu väntar oxveckorna utan några längre jobbstopp förrän långt fram i vår. Vissa känner sig utvilade och energiska inför våren, andra är trötta. Hur ska vi, var och en av oss, tanka energi och hur...

2018-11-15 | Marie Martinsson | Budget

Regeringens budgetförslag är en besvikelse för många som förväntat sig utlovade satsningar. Orsaken är att budgetförslagen läggs fram av en övergångsregering och får inte innehålla politiska förslag. Här följer en kort kommentar av Britta Lejon. Här kan...

2018-10-31 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Vi vill utveckla förutsättningarna för ett gott ledarskap och medarbetarskap. Vi vill att det satsas på cheferna så att de kan ägna tid till sitt ledarskap. Vi vill att alla chefer och medarbetare genomgår en obligatorisk statstjänstemannautbildning. Vi...