fbpx
9 september, 2019 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Behövs staten?

Nyligen släppte ST en rapport som visar att den statliga servicen minskat kraftigt i hela landet de senaste tjugo åren. Mellan 1997 och 2007 har den statliga servicen i landet minskat med i genomsnitt 37 procent.

Mest drabbat av nedskärningar i den statliga servicen är mindre orter på landsbygden, för många människor i glesbygd har avståndet till det närmaste myndighetskontoret ökat med många mil. Och värre kommer det att bli. SKLs ordförande Anders Knape gick i dagarna ut och aviserade att mer än varannan kommun år 2021 kommer sakna statlig närvaro om åtgärder inte vidtas. Vi håller med om den analysen, detta är en fråga som bör engagera långt utanför glesbygden. För faktum är att när staten drar sig tillbaka så påverkar det både den enskilda medborgaren och samhället i stort. 

En levande landsbygd kräver samhällsservice 

När den statliga servicen försvinner från landsbygden hotar det sammanhållningen och tilliten till samhället Staten har en viktig roll att spela för både medborgare och företag på landsbygden. Myndigheter som möter näringsliv och medborgare har viktig lokalkännedom som påverkar hur väl de kan utföra sitt uppdrag. I Statskontorets kartläggning av statens lokala närvaro svarade hela 81 procent att det är viktigt att handläggare har kännedom om förhållandena där man bor. Närvarande och väl fungerande myndigheter har också stor betydelse för regional tillväxt. Nya branscher och kluster utvecklas ofta i samverkan mellan näringsliv, offentlig verksamhet och akademi. Dessutom skapas det också viktiga arbetstillfällen och en mer diversifierad arbetsmarknad när vi har lokalt närvarande myndigheter. 

Många har behov av ett personligt möte  

Många myndigheter som centraliserar verksamhet och lägger ner lokala kontor motiverar detta med den digitala utvecklingen. Digitala mötesplatser är bra, men de räcker inte hela vägen. En medborgare som har fått ett besvärligt myndighetsbesked har rätt att få detta besked förklarat för sig. Medborgare värdesätter dessutom möjligheten till en personlig kontakt olika. Resursstarka medborgare i storstadsområden nöjer sig i större utsträckning med digitala kontakter. Däremot vill lågutbildade och nyanlända medborgare i högre grad ha möjligheten att fysiskt besöka myndigheten.  

Digitalt utanförskap påverkar också tillgången till statlig service hos äldre och personer med funktionsnedsättning då det finns de som helt enkelt inte kan nyttja digitala tjänster. Bristande tillgång till internet är också en faktor som påverkar, särskilt i glesbygd dit bredbandsutbyggnaden ännu inte nått.  

Närvarande myndigheter ökar tilliten 

När staten tillsammans med kommunal och privat verksamhet stänger ner den lokala servicen på ort efter ort skapar det en klyfta mellan medborgarna och samhällets institutioner. När den klyftan blir för stor finns det en risk att det påverkar tilliten till samhällskontraktet på ett sätt som kan få långtgående konsekvenser för samhället och demokratin. Studier visar också att medborgarna har större förtroende och är mer än dubbelt så nöjda med de myndigheter som är närvarande lokalt.  

Sammanfattningsvis kan sägas att tillgången till statlig service där människor bor är viktigt för att samhällsbygget ska hålla ihop. Det påverkar förtroendet för enskilda myndigheterna och det påverkar tilliten till hela samhället och demokratin
 

Mer från samma skribent

2020-05-25 | Elin Moberg | Öppenhet

Via hemtjänst och äldreboenden har smittan drabbat just de som skulle isoleras och skyddas. Kanske var det oundvikligt, eller åtminstone väldigt svårt att undvika att sjukdomen skulle leta sig in just här. Men det är ändå något som skaver, och det...

2019-09-09 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Mest drabbat av nedskärningar i den statliga servicen är mindre orter på landsbygden, för många människor i glesbygd har avståndet till det närmaste myndighetskontoret ökat med många mil. Och värre kommer det att bli. SKLs ordförande Anders Knape gick i...

2019-03-29 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Idag meddelade regeringen att man tar ett viktigt steg för att en utbildning för statsanställda ska bli verklighet. En gemensam och obligatorisk utbildning för de som anställs i staten är en fråga som vi på ST drivit länge. Vi är glada att våra...