fbpx
26 juni, 2013 | Inger Ehn Knobblock | Universitet och högskolor

Behövs högskolestiftelser?

Behöver vi högskolestiftelser?

Nyligen presenterade utbildningsminister Jan Björklund (Fp) ett förslag om att omvandla universitet och högskolors organisationsform till en privaträttslig verksamhetsform – så kallade Högskolestiftelser. Strängt taget krävs tre förmågor av lärosätet för att komma ifråga för en ombildning: ekonomisk stabilitet, god studenttillströmning och en välutvecklad forskning med internationell genomslagskraft.

Vid presskonferensen sa ministern att han inte uteslöt att samtliga lärosäten i förlängningen skulle komma att övergå till privata stiftelser. Samtidigt påpekas i promemorian att den statliga myndighetsformen passar de högskolor som i huvudsak ägnar sig åt utbildning. Här ser vi ett första(?) tecken på att utbildningsministern är på väg att skapa ett A och B-lag bland universitet och högskolor. Björklund menar på samma gång att myndighetsformen är allt för byråkratisk för att kunna skapa bra förutsättningar för universitetsvärlden. Utan att säga det explicit menar han givetvis de stora forskningstunga och ekonomiskt framgångsrika universiteten. För dem vill han istället se möjlighet till samarbete med näringsliv, universitet både nationellt och internationellt. Och visst finns det hinder för universiteten att etablera sig globalt eller ingå samarbeten med företag. Men jag menar att Björklunds förslag visar att han därmed är villig att riskera forskningens oberoende.

Den oöverträffad insyn som myndighetsformen garanterar kan inte ersättas med ”välvilliga” avtal. Förvisso är tanken att högskolestiftelserna måste särredovisa användningen av statliga medel. Men övriga medel finns det inga krav att redogöra för. Jag tycker att det är naivt av Björklund att inte tro att även forskare kan låta sig köpas. Samtidigt som jag skriver det – vet jag att om det är några som värnar den akademiska friheten och forskningens oberoende så är det just forskare. Men en forskare som behöver resurser för att bedriva forskning kan vid tidpunkter då finansieringen är svår lockas av att ingå avtal med näringsliv eller företag som faktiskt anser att de i egenskap av ekonomisk styrka kan vara med och styra forskningens inriktning. Det är en dörr som Fackförbundet ST inte vill öppna!

Etiketter:

Mer från samma skribent

2021-11-22 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö

Just nu pågår det diskussioner på arbetsplatserna runt om i landet om hur många dagar en får jobba på distans. I alla fall på de platser där anställda under pandemin kunnat utföra sitt arbete just på distans. Det verkar som om samtalet främst handlar om...

2021-10-01 | Inger Ehn Knobblock | Jämställdhet

Högskolesektorn sticker ut i jämförelse med övriga sektorer på arbetsmarknaden; hälften av de som forskar uppger att det finns svårigheter att kombinera arbete med föräldraskap. Motsvarande uppgift för övriga arbetsmarknaden är knappa 20 procent...

2021-09-10 | Inger Ehn Knobblock | Ledarskap

Nyligen presenterade den fackliga centralorganisationen TCO en undersökning om chefernas farhågor i samband med distansarbete – Distansrevolutionen Så påverkar förändringen arbetsliv och livspussel.  Cheferna ger uttryck för att många avgörande...