fbpx
Hur skapar vi ett arbetsliv för alla åldrar
26 mars, 2018 | Marie Martinsson | Pensioner

Både fler och färre pensionerar sig vid 65

Men 65 år är fortfarande den vanligaste pensionsåldern. Det visar en pinförsk rapport från Pensionsmyndigheten. Men utvecklingen med en ökad andel som väljer att gå både före och efter 65 år fortsätter, skriver tidningen Arbetet:

Under 2017 gick ungefär lika många kvinnor som män i pension, visar Pensionsmyndighetens statistik. Men fler kvinnor (51 procent) valde att pensionera sig före 65 års ålder. Pensionsmyndigheten säger att 65 år kommer att fortsätta att vara den vanligaste pensionsåldern tills dess att riksdagen beslutar om en ny lägsta åldersgräns för garantipension. Kvinnor fick under året en lägre pension än män. I snitt fick kvinnor 800 kronor mindre än män per månad i inkomstgrundad pension. Kvinnorna fick 11 200 kronor medan män fick 13 000 kronor. Det är ju ingen nyhet att de orättvisor som skapas mellan kvinnor och män i arbetslivet består den dag då det är dags att gå i pension. Men det är oroväckande att denna trend håller i sig år efter år.

Ny överenskommelse om höjd pensionsålder

Strax före julen 2017  presenterade riksdagens pensionsgrupp en överenskommelse om höjd pensionsålder för allmän pension från 61 till 64 år. Visst, det är ett måste att det sker åtgärder med pensionssystemet för att kunna upprätthålla välfärden. Fler behöver jobba och fler behöver jobba längre. Men ST menar att ett förlängt arbetsliv måste förenas med förbättringar av arbetsmiljön, mer kompetensutveckling och lärande mitt i livet samt mer jämställda pensioner.

ST: Inflytandet över den egna arbetstiden ska öka

Med en höjd pensionsålder är det centralt att arbetsmiljön för STs medlemmar förbättras. Vår medlemsundersökning som vi genomförde 2017, där vi bland annat ställt frågor om arbetsmiljön, visar att stressen och arbetsbelastningen måste minska och att individens inflytande över arbetstiden måste öka. Vi vill därför se fler åtgärder från arbetsgivaren och regeringen för ett hållbart arbetsliv och för friskare arbetsplatser.

ST: Åldersdiskrimineringen måste upphöra

Det är viktigt att det finns reella möjligheter för alla att kunna jobba ett helt yrkesliv. Det krävs finansiella förutsättningar för kompetensutveckling eller karriärbyte mitt i livet. För att kunna jobba längre måste det vara tillåtet att delta länge i arbetslivet. Den åldersdiskriminering som vi ser på arbetsmarknaden måste upphöra.

I det fortsatta arbetet är det viktigt att höja nivåerna för de med de med lägst pensioner. Tilliten till pensionssystemet riskerar att urholkas när det som idag inte är så stor skillnad mellan de som har arbetat ett helt yrkesliv och de som har garantipension. Många kvinnor får för låga pensioner, det måste förändras. Vi tror att pensionerna kommer bli en av de stora frågorna i höstens val.

 

 

 

Mer från samma skribent