fbpx
13 januari, 2021 | ST Admin | Avtalsrörelse

Avtalsrörelsen långt ifrån klar

När arbetsmarknadens parter undertecknar de centrala avtalen sägs avtalsrörelsen vara färdig. Men så är det ju inte riktigt. Jerk Wiktorsson, ordförande för ST inom Trafikverket, rapporterar om arbetet med att ta de lokala avtalen i hamn.

Så har vi då äntligen fått klart med ett nytt centralt löneavtal inom staten för 2020. Detta betyder inte på något sätt att löneförhandlingarna är framme vid slutet. Vi är inte ens framme vid början av slutet. Vi är snarare framme vid slutet av början, för att citera Churchill.

Nu är det vår tur ute i avdelningarna att ta över stafettpinnen och skriva lokala avtal, som ska ange spelreglerna och förhandlingsordningen för de kommande förhandlingarna vid respektive myndighet.

Inom Trafikverket passar vi också på att förhandla om ändringar i vårt lokala kollektivavtal. Hos oss startade vi denna process efter sommaren då vi bytte yrkanden mellan oss och arbetsgivaren. Omkring 1 oktober satte den tuffa delen av förhandlingarna i gång. Det började med att respektive part klargjorde vilka yrkanden från motparten som var att betrakta som AIH-frågor (Aldrig I Helvete). Sedan fortsatte vi att diskutera de frågor som vi ansåg vara ”spelbara”.

Förutom förhandling om rena ändringar i själva villkorsdelen av vårt kollektivavtal, så hade vi även förvarnat arbetsgivaren om att vi senare kommer att komplettera våra yrkanden om önskningar att höja vissa av våra rörliga tillägg. Tillägg som våra medlemmar, via våra interna undersökningar, tycker är strategiskt viktiga att satsa på.

När det s.k. ”märket” kom för den privata sidan, så slöt oss vi förhandlare inom ST som en mussla. För oss var det viktigt att inte yttra något om våra ambitioner, för arbetsgivaren och SACO, när det gällde höjningar av olika tillägg innan vi hade något centralt avtal som satte de ekonomiska förutsättningarna för våra lokala förhandlingar.

När så den underbara morgonen kom den 1 december, dvs. då vi fick ett nytt centralt avtal, så kunde vi, tack vare att vi var väl förberedda inom ST, börja att tråckla ihop ett nytt lokalt avtal på Trafikverksnivå. Detta tog bara två dagar, men så hade vi också under drygt 2 månader förhandlat hårt för att komma dit.

Avtalet innebar att vi kom överens med arbetsgivaren om att initiera ett par arbetsmiljöprojekt som skall genomföras partsgemensamt under avtalsperioden. Vi gjorde också vissa förändringar (förbättringar) i vårt flextidsavtal, dessutom kom vi överens om att höja den enkla ob-ersättningen med 50 %.

Nu i januari så är det då äntligen dags att påbörja de individuella löneförhandlingarna som avgör hur mycket varje medlem ska få i löneökning. I Trafikverket får våra medlemmar välja om de vill ha lönesättande samtal eller om deras lön ska bestämmas genom en kollektiv förhandling. Om du som medlem väljer lönesättande samtal så är det viktigt att du förbereder dig inför din träff med din chef genom att ta reda på löneläget dels inom verket men också rikstäckande statistik utanför den egna myndigheten. Försök att hitta argument som talar till din fördel. T ex har du fått nya ansvarsområden eller har du gått någon kompetenshöjande utbildning. Lär dig att lyssna på arbetsgivaren så att ni ”sänder och tar emot på samma frekvens”. Går allt som det ska så ska den nya lönen sedan kunna börja betalas ut i samband med mars månads löneutbetalning.

Kanske vi förhandlare inom ST-Trafikverket därefter kan unna oss en eller två dagars ledighet innan vi påbörjar förberedelserna inför 2021 års lönerevision. Då kanske våra medlemmar får möjlighet att få ut sin nya lön i tid, dvs. redan till 1 oktober.

 

Jerk Wiktorsson

ordförande för ST inom Trafikverket

foto: Casper Hedberg

Mer från samma skribent