fbpx
En hållbar arbetsmiljö skapar arbetsglädje
13 oktober, 2017 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Avtal 2017: Nytt utvecklingsområde för ett hållbart arbetsliv

Att vi har det bra på jobbet är viktigt för STs medlemmar. Hur vi skapar en hållbar arbetsmiljö är därför ett prioriterat område och var en central del i avtalsrörelsen 2017. I tidigare avtalsrörelser har vi drivit på för att skapa Partsrådet, en ideell förening på det statliga området som tar fram utbildningar, seminarier och verktyg som kan användas på myndigheterna med fokus på att främja hälsa och ett friskt arbetsliv. Samarbetet inom Partsrådet är framgångsrikt; utbildningar och verktyg är av god kvalitet. Därför ville vi nu utveckla verksamheten inom Partsrådets regi, vilket vann gehör hos Arbetsgivarverket. Inom AGV-området kom parterna överens (OFR/S, P, O) om att jobba vidare och mer intensivt genom att starta ett helt nytt utvecklingsarbete för att motverka ohälsa och skapa friskare arbetsplatser genom samarbetet inom Partsrådet.

Ett hållbart arbetsliv – nytt utvecklingsområde

Det nya utvecklingsområdet ”Ett hållbart arbetsliv” kommer att erbjuda operativt stöd till lokala parter i syfte att ge förutsättningar för att sänka sjuktalen på arbetsplatsen. Det blir många konkreta hands-on verksamheter och stöd genom hjälp till självhjälp. Ambitionen är att insatserna ska ge bättre förutsättningar för god arbetsmiljö, hälsa, karriär och ledarskap på arbetsplatserna. Det är ett stort och gediget arbete som ska genomföras och därför kommer Partsrådet att behöva knyta till sig många nya expertkompetenser. Inom ”Ett hållbart arbetsliv” kommer inledningsvis fyra olika stödpaket att tas fram:

  • Rehabilitering av långtidssjukskrivna
  • Förebyggande insatser mot ohälsa
  • Friskvårdsinsatser
  • Karriär och kompetensfrågor

Genom detta nya utvecklingsområdet har parterna för avsikt att genomföra en resursmässig kraftsamling under de närmaste fem åren. Det är parternas förhoppning att detta utvecklingsarbete ska ge lokala parter ett rejält lyft i arbetet med att både motverka ohälsa och underlätta omställning. Nu ska det till en delskrivningar och detaljer kring det nya utvecklingsområdet. Mer information kommer snart så håll utkik.

 

 

 

 

Mer från samma skribent