fbpx
7 april, 2016 | Anna Lindman | Arbetsmarknad, Arbetsmiljö, Avtalsrörelse, Chefskap, Ledarskap, Myndighetsutövning, Statligt uppdrag, Statsförvaltning, Utveckling

Avtal 16 – alltmer en fråga om etik och moral

Ledningen på Skatteverkets agerande, som uppdagades genom Panama Leaks, är bara en i raden av nyheter om ett moraliskt förfall. Det finns många fler exempel på hur vissa förbehåller sig rätten att agera i egen sak, utan att ta hänsyn till lagar, förordningar, regelverk och riktlinjer. Inkomstklyftor ökar och vi får rapporter om att ett fåtal blir rikare och hur övriga blir fattigare. Det är upprörande ur många aspekter och vittnar om ett moraliskt förfall i den mänskliga värdegrunden om att bidra till samhället, allas bästa och till en rättvis fördelningspolitik. Det måste finnas en rimlighet i inkomstskillnader.

Just nu pågår den största avtalsrörelsen på flera år som omfattar 3 miljoner anställda löntagare. För de som jobbar på statligt uppdrag är ett fungerande ledarskap, en hållbar arbetsmiljö med möjlighet till frihet att få ta ansvar själv samt inflytande och utveckling angelägna frågor att lösa.

Som statligt anställd har du ett regelverk, som du förväntas följa, för att säkra rättssäkerhet samt öppenhet och insyn för ett demokratiskt samhälle. Att saker ska gå rätt till. Jag känner med anställda på Skatteverket idag: Mellanchefer och de med andra funktioner, som varje dag vill göra rätt för sig och för samhället och medborgarna. Som utöver dessa regelverk dessutom har fått alltmer administration att hantera, vilket minskar tid och fokus från kärnuppdraget: Att ge stöd och service till medborgarna. Som har IT-stress med alla nya system och som har liten möjlighet att styra hur arbetstiden förläggs samt begränsade vägar till utveckling inom andra statliga uppdrag.

Arbetsgivarverket själva lyfter problematiken att få kvalificerade sökanden till de lediga jobb som finns. Nu gäller att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare med förtroende hos anställda och allmänhet. Jag efterfrågar ett ledarlyft inom statligt uppdrag för stöd både till de som ska leda verksamheterna och de som ska jobba i den. Att avtal 16 för statligt anställda kommer handla om detta: Att få en reallöneökning i takt med kostnadsökningar, att kunna få göra sina kärnuppdrag för bästa nytta och få möjlighet till inflytande och utveckling.

Fackförbundet ST har haft en insamling, för att få in vilka frågor medlemmarna vill driva i avtalsförhandlingarna. På ett avtalsråd i maj ska företrädare ta ställning till vilka yrkanden som ska läggas fram till arbetsgivarna, Arbetsgivarverket i juni.

Mer från samma skribent

2017-03-06 | Anna Lindman | Varumärke

Förbundsstyrelsen för ST har landat i att namnet behöver bytas. Ett nytt namn behövs för att tydliggöra vad vi som fackförbund ska bidra och verka för. Och för att förbundet ska kunna spela en mer aktiv roll. Dela det här:Klicka för att dela på Twitter...

2016-04-07 | Anna Lindman | Arbetsmarknad, Arbetsmiljö, Avtalsrörelse, Chefskap, Ledarskap, Myndighetsutövning, Statligt uppdrag, Statsförvaltning, Utveckling

Ledningen på Skatteverkets agerande, som uppdagades genom Panama Leaks, är bara en i raden av nyheter om ett moraliskt förfall och brist på omdöme hos makthavare. Nu gäller att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare med förtroende hos anställda och...

2016-02-11 | Anna Lindman | Internationellt

Nu är det hög tid att söka STs internationella stipendium. Är du yrkesverksam medlem och vill genomföra en studie som berör internationella fackliga frågor? Passa då på att söka! Senast den 1 mars vill vi ha din ansökan. Dela det här:Klicka för att dela...