fbpx
18 september, 2013 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad

Avstamp – en vassare Arbetsförmedling

Igår kom då beskedet. Mitt i regeringsförklaringen berättade statsministern att nu ska Arbetsförmedlingen utredas. Inga direktiv är färdiga än. Det känns lite hastigt påkommet men, men…

ST har länge drivit på för att skapa en effektiv Arbetsförmedling som ger stöd och service i till arbetsgivare och jobbsökande i hela landet. Vi välkomnar beskedet om en utredning men inte reservationslöst. Arbetsförmedlingen får inte bli en ny experimentverkstad för klåfingriga politiker. Under de senaste fem åren har myndigheten genomgått i snitt en ny organisationsförändring varje år. Det har varit förödande – inte minst för alla de 400 000 arbetslösa som behöver stöd och aktiva insatser för att få ett jobb. Vi tycker också att det är viktigt att regeringen och oppositionen är överens om vilket uppdrag myndigheten ska ha. Översynen behöver ha en parlamentarisk sammansättning för att det ska vara någon idé på riktigt.

Våren 2012 genomförde ST inom Arbetsförmedlingen en undersökning bland arbetsförmedlarna. Knappt hälften av de svarande instämmer inte i att de lagar, regler och politiska beslut som förmedlarna jobbar efter är väl anpassade till behoven hos de personer som förmedlarna ska stötta. Den växande administrativa bördan framhålls genomgående som ett hinder i arbetet. Arbetsförmedlare och handläggare upplever inte längre att de får använda sin kompetens och kunskap. Regelkrångel och detaljstyrning från regeringen sätter käppar i hjulet. Värdefulla och viktiga arbetsgivarkontakter hinns helt enkelt inte med.

Sverige har länge haft en mycket hög arbetslöshet och långtidsarbetslösheten verkar ha bitit sig fast på allvar. Om den utvecklingen får fortsätta riskerar den att slå ut många människor permanent från arbetslivet. Det har Sverige inte råd med. En åldrande befolkning ställer krav på att fler jobbar och att de jobbar mer och längre. Den höga arbetslösheten kostar i förlorad konkurrenskraft, ekonomin blir lidande och Sverige tappar i anseende. Det kostar i tappade sugar, förlorade självförtroenden, i oro och sömnlöshet och i bitterhet för dem som drabbas hårt.

För att vända på kuttingen krävs en aktiv och modig jobbpolitik, där arbetsmarknadspolitiken inte isoleras utan tillåts att vara ett kommunicerande kärl med både utbildnings- och näringspolitik. Stuprörstänkandet måste bort för mer flexibla utbildningslösningar. Människor måste kunna byta spår mitt i livet, plugga och kompetensutveckla sig, skaffa sig flera nya yrken och göra en eller flera olika karriärer. Det behövs beslut och ekonomiska satsningar som gör det möjligt för dem som kanske hoppat över ett steg att få komma tillbaka, få nya chanser som ger jobb och egen försörjning.  En aktiv jobbpolitik behöver en vassare Arbetsförmedling som finns över hela landet. Där det är högt i tak, finns en ledning som lyssnar och som kommunicerar med medarbetarna – proffsen ute i verksamheten.

En utredning kan vara, även om det låter lite grått, en början till något nytt och spännande. Vi vill därför att en översyn av Arbetsförmedlingen tar avstamp i att ge myndigheten goda förutsättningar för att kunna utföra sitt uppdrag. En bra början vore att slå fast att Arbetsförmedlingen nu får ägna sig åt sitt kärnuppdrag;  jobbförmedling, matchning och kompetenshöjande insatser som leder till jobb. Detaljstyrningen från regeringen, rapporthysterin, de oändliga kartläggningarna och de rigida regelverken måste bort. Kompletterande privata aktörer kan vara en resurs när Arbetsförmedlingens egna verktyg inte räcker till. Men kvaliteten måste alltid säkerställas. Vi tror att Arbetsförmedlingen själv har bäst kunskap om vilka insatser som krävs, därför är det mest effektivt att myndigheten också har ansvar för upphandling, kontroll och uppföljning. Det krävs fler konkreta förändringar än så. Inom kort kommer vi därför att lägga ut ett mer fylligt program för en vassare Arbetsförmedling här på bloggen.

 

 

 

 

 

Mer från samma skribent