fbpx

Torbjörn Carlsson

1-stbloggen@bloggbyran.se

Torbjörn Carlsson, utredare på ST, är generalist men har ett särskilt öga för arbetsmiljöfrågor, har en bakgrund i Försäkringskassan som förtroendevald och ombudsman, sedan 2003 är jag på ST. Då och då arbetar jag med uppföljning och utvärdering - något som vi som enskilda och organisation kan lära oss mycket av. De fackliga grundvärderingarna sitter i ryggmärgen vågar jag påstå - sedan måste man vara vaken för att tiderna förändras.

Senaste inläggen

2014-11-04 | Torbjörn Carlsson | Arbetsmarknad, Arbetsmiljö, Jämställdhet, Nyheter

I förra veckan hölls Arbetsmiljöriksdagen som är en årlig träff med representanter från myndigheter, fack, arbetsgivare med flera som är engagerade i arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket står som arrangör och ett viktigt inslag var deras rapport om en...

2014-09-29 | Torbjörn Carlsson | Arbetsmiljö

Arbetsgivarverkets rapport “Arbetsmiljö i statlig sektor 2013”. Rapporten pekar på vikten av friskfaktorer i arbetslivet som vi ska vårda och förstärka. Men i rapporten saknas en uttalad ambition att förbättra...

2014-05-22 | Torbjörn Carlsson | Arbetsmiljö

Det gränslösa arbetet – om att arbetstid och fritid flyter samman, gränsen mellan de bägge blir allt mer otydlig. Eller snarare att den tid som är tänkt att vara fritid används till arbete. Att dra...

2014-04-01 | Torbjörn Carlsson | Arbetsmiljö

Riksdagen trycker på för en bättre arbetsmiljö. Arbetslivsforskningen behöver samlas och...

2014-02-14 | Torbjörn Carlsson | Arbetsmiljö, Nyheter

Myndigheterna ska ha system för incidentrapportering av hot och våld. Arbetsgivaren ska svara för polisanmälan när hot och våld inträffar på...

2014-01-24 | Torbjörn Carlsson | Arbetsmiljö

Det är nödvändigt att man tar tag i problemet med hot och våld mot politiker. Lika angeläget är att de anställda som ska utföra det politikerna beslutar om kan gå till en trygg arbetsplats fri från hot och...

Fler skribenter

Previous Next