fbpx

Per Sjödin

per.sjodin@st.org

Ombudsman på STs förhandlingsenhet. Arbetar i huvudsak med lönestatistik och pensionsfrågor samt ansvarig för universitets och högskoleområdet. Har arbetat i den fackliga rörelsen med varierande frågor i 10 års tid. Exilnorrlänning som tror på att alltid sätta medlemmarna i centrum.

Senaste inläggen

2014-02-14 | Per Sjödin | Avtalsrörelse

Sifferlösa avtal var på tapeten i tisdags när medlingsinstitutet bjöd in parterna på arbetsmarknaden för debatt och dialog kring sin syn för en bra lönebildning. Här kommer först lite bakgrund varför arbetsgivaren vill ha sifferlösa avtal och varför...

2013-12-09 | Per Sjödin | Avtalsrörelse

Lön är en fråga som alltid väcker mycket känslor och det är ett fackförbunds kärnuppgift att driva och bevaka sina medlemmars intresse i lönefrågor. Vid enkäter till medlemmar om vilka frågor som det är viktigt att fackförbund driver hamnar alltid lön...

2013-11-04 | Per Sjödin | Avtalsrörelse

Mitt förra blogginlägg handlade om vad som menas med förhandlingar och här kommer en uppföljning på olika strategier som förhandlingsparter använder för att komma överens på så sätt att ens egna önskemål och krav blir tillgodosedda som är möjligt. Ingen...

2013-10-10 | Per Sjödin | Avtalsrörelse

Efter sommaren har förhandlingar genomförts med arbetsgivarverket som har resulterat i ett nytt avtal för de statligt anställda inom arbetsgivarverkets område (Avtal).  Förhandlingar uppmärksammas ofta i medier, gärna knutet till politik eller...

2013-09-24 | Per Sjödin | Avtalsrörelse

Trygghetsavtalet är framförhandlat för att öka tryggheten för de statligt anställda. Avtalet kompletterar bland annat för den som blir arbetslös så att hon eller han får ut 80 % av sin tidigare inkomst, liksom hjälp att hitta nytt arbete samt förlängd...

2013-09-05 | Per Sjödin | Avtalsrörelse

Många tycker att det är viktigt att själva kunna påverka när de ska gå i pension. Att känna sig tvingad att arbeta fast att hälsan sviker är ingen rolig tanke. Tjänstepensionen är ett betydelsefullt redskap för att människor ska ha råd och möjlighet att...

Fler skribenter

Previous Next